Sociaalpedagogische schooltoelage

WAT IS DE SOCIAAL-PEDAGOGISCHE SCHOOLTOELAGE?

Het OCWM Oudenaarde kent aan gezinnen of aan alleenstaanden met kinderlast een schooltoelage toe. Deze toelage wordt verleend aan kinderen van 6 tot 18 jaar.

 

VOORWAARDEN

Je bent in het bezit van een kansenpas, woonachtig in Oudenaarde en je hebt een schoolgaand kind(eren) ten laste.

 

AANVRAGEN?

Dit kan telefonisch of op afspraak in het Sociaal Huis Oudenaarde

Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde

055/460.640 - info@ocmwoudenaarde.be

 

Mensen die gerechtigd zijn op deze toelage, zijn in principe gekend binnen het OCMW en zullen de toelage normaliter automatisch ontvangen.