Recht op financiële bijstand

Indien het leefloon of het inkomen onvoldoende is om in het onderhoud te voorzien dan kan het OCMW aanvullende financiële bijstand verstrekken:

  • Tegemoetkoming in de verblijfskosten in onthaaltehuizen voor daklozen
  • Tegemoetkoming in de huishuur, de huurwaarborg
  • Tegemoetkoming in de medische kosten en de kosten voor geneesmiddelen
  • Tegemoetkoming in de mutualiteitsbijdragen
  • Tegemoetkoming in de verwarmingskosten
  • Tegemoetkoming in de bijdragen voor gezins- en bejaardenhulp
  • Tegemoetkoming in de verblijfskosten in een rustoord
  • Voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag,....
  • Tegemoetkoming in de schoolkosten.