Sociale dienst

Onthaal

Het onthaal is de toegangspoort naar alle diensten in het Sociaal huis. Het Sociaal huis is gevestigd in Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde. Bij elk bezoek aan het Sociaal huis meldt men zich aan bij het onthaal. Het onthaal brengt je verder in contact met de gewenste dienst of persoon.

 

Algemene dienstverlening

Sociale dienst

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. De algemene dienstverlening heeft tot doel het voor iedereen mogelijk te maken een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het is de opdracht van het OCMW deze dienstverlening te verzekeren.

De maatschappelijk assistenten van het OCMW staan jou ter beschikking en luisteren naar je vragen en zorgen. Maak een afspraak en samen met jou zullen zij naar een passende oplossing zoeken voor je noden.

De terminal voor het opladen van de kaarten voor budgetmeters is zowel in de voor- als namiddag vrij toegankelijk.

Indien gewenst kan een maatschappelijk assistent ook bij jou aan huis komen.

Informatie en advies

De sociale dienst verstrekt ook informatie en advies omtrent sociale voordelen en voorzieningen. Formulieren i.v.m. sociale voorzieningen (kinderbijslag, studietoelagen, huurtoelagen, tegemoetkomingen aan mindervaliden en bejaarden) kunnen ingewikkeld zijn en de sociale dienst kan hierbij helpen.