Tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod op water

Vanaf 16 juli 2022

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen een bijkomend tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod ingevoerd vanaf zaterdag 16 juli 2022. Dit verbod vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod van 7 juli 2022.

ALGEMEEN ONTTREKKINGSVERBOD

een periode van aanhoudende droogte, waardoor de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen zeer sterk onder druk staan. In de komende periode wordt ook weinig tot geen neerslag verwacht. De peilen en afvoeren zullen dan ook nog verder dalen. Op basis van het advies van de Droogtecommissie en na een bespreking van het advies en de situatie in Oost-Vlaanderen in het provinciaal droogteoverleg, werd door de gouverneur beslist om een algemeen onttrekkingsverbod in te voeren voor alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft gelden tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd.

UITZONDERINGEN

1. Onttrekkingen met weidepompen (zowel mechanische als op zonne- en windenergie) voor het water geven van vee in weides. 
2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood als er geen andere mogelijkheid is.
3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

DRINKWATER

De drinkwatervoorziening blijft tot op heden gegarandeerd. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen specifieke maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Het valt wel aan te raden niet-essentieel gebruik te vermijden en zuinig om te springen met leidingwater. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte) vind je concrete tips.