De Katrol

Studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol te Oudenaarde

WAT?

De Katrol wil via studie– en opvoedingsondersteuning aan huis de onderwijskansen van kinderen (3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar) uit kwetsbare gezinnen verhogen. De Katrol werkt op 4 verschillende niveaus waaraan telkens doelstellingen zijn gekoppeld:

  • Op niveau van de kinderen

Het versterken van de onderwijspositie van kwetsbare kinderen via ondersteuning van schoolse taken,          studievaardigheden, taal en spel stimuleren en het verbeteren van de schoolresultaten.

  • Op niveau van de ouders

Het verhogen en versterken (empowerment) van de ouderbetrokkenheid en verbeteren van de communicatie met de school.

  • Op niveau van de studenten

Via een sterke ervaringsmethodiek worden toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers voorbereid op de diversiteit in de beroepspraktijk, met bijzondere aandacht voor de onderwijskansen van kwetsbare kinderen.

  • Op niveau van de hogescholen

Bieden van expertise aan hogescholen en het aandacht vragen voor armoede en diversiteit binnen de opleidingen.

 

De methodiek van de Katrol stoelt op jarenlange ervaring en expertise van de Katrol in Oostende. De ankerfiguur, Laure Paelinck, is de vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt voor zowel de gezinnen als de studenten en zorgt voor een goed contact tussen beide.

Bekijk ‘hier’ onze flyer.

 

AANMELDEN

Scholen en welzijnsorganisaties kunnen gezinnen aanmelden via de contactgegevens van de ankerfiguren, zie contactgegevens. De gezinnen beslissen zelf of ze willen deelnemen aan de studie – en opvoedingsondersteuning bij hen thuis. Bij de start worden er afspraken gemaakt met de gezinnen over privacy en het omgaan met informatie over de gezinssituatie. Vooraleer een gezin kan instappen in De Katrol, is er een huisbezoek van de ankerfiguur voorzien.  Als ouders en ankerfiguur akkoord gaan, wordt er gestart met de studieondersteuning.

 

CONTACT

Ankerfiguur Laure Paelinck

Sociaal Huis Oudenaarde

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Tel: 0492/139246

E-mail: katrol.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be