Expo De Cierlycke

september 2021

De Koninklijke Kunstkring Die Cierlycke uit Oudenaarde is een vereniging van artistieke mensen die actief zijn in de beeldende kunsten. Ze tonen de resultaten van hun creativiteit twee keer per jaar in een groepstentoonstelling. Alhoewel geen vereiste, zijn de meeste leden leerling of oud-leerling van de plaatselijke of een andere academie.

Meer info: www.diecierlycke.blogspot.com