Mullem: wegenis- en rioleringswerken

Doel van de werken

Als stad zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ons oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Zo voorzien wij onder andere stelselmatig aparte rioolleidingen voor regenwater en afvalwater op ons grondgebied, zoals nu ook in Mullem.
Hierdoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem (dat nu nog gewoon in de Stampkotbeek wordt geloosd), naar het zuiveringsstation kunnen afvloeien.

 

Geplande werken

We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en vernieuwen de wegenis in delen van Vaddenhoek, Rooigem, Gentstesteenweg, Herlegem en Mullemstraat
Ter hoogte van de Stampkotbeek bouwen we een pompstation en in de voetweg nr. 25 leggen we een leiding voor het aansluiten van de vuilwaterafvoer van de Mullemstraat op het Aquafinpompstation. Tussen Vaddenhoek en de Stampkotbeek wordt een verbindingsriool aangelegd om het hemelwaterstelsel aan te sluiten op het oppervlaktewaterstelsel. Langs de waterloop OS248b tenslotte, bouwen we een online bufferbekken.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de bovengenoemde straten omvat het aanleggen van een leiding voor het afvalwater en het in stand houden (en waar nodig herprofileren) van het bestaande grachtenstelsel voor het hemelwater. 
Waar geen grachten zijn, wordt een hemelwaterleiding aangelegd. De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.

 

UPDATE 18/11/2021

 

 

 • Fase 1 (Vaddenhoek): aanbrengen van de toplaag asfalt rond eind november/begin december (afhankelijk van de weersomstandigheden)
 • Fase 2 (Rooigem):
  • deel A (tot nr. 20): aanbrengen van de toplaag in de week van 22/11. Aanleggen van de opritten en aanwerken van de bermen vanaf 22/11. De toplaag wordt samen aangelegd met de Vaddenhoek.
  • Deel B (tot nr. 26): aanleg persleiding en riolering na aanleg van de onderlaag asfalt in deel A (week van 22/11)
 • Fase 3 (Mullemdorp): de werken zijn uitgesteld tot het voorjaar 2022 met vermoedelijke start vanaf april.
 • Fase 4 (voetweg): de start van deze werken is voorzien vanaf februari.
 • Fase 5 (Herlegem + dreef Vaddenhoek): De werken starten na het kerstverlof.
 • Fase 6 (N60): deze werken zijn voorzien vanaf maart 2022
 • Fase 7 (bufferbekken): het bufferbekken wordt aangelegd in februari.