SCHOUDER: Sociaal Circulaire Hub OUDenaarde En Regio

Arteveldehogeschool, Stad Oudenaarde, Beli Centro, Aarova, SEVA, De Dagmoed, en Groep Maatwerk werken samen een voorstel voor een Sociaal Circulaire hub in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde en omstreken) uit. 

De doelstelling van dit voortraject is om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. Deze hub zet in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Deze samenwerkingen moeten resulteren in:

  • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;
  • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen.

De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie.

De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

We zijn op zoek naar u, KMO of bedrijf in de regio Vlaamse Ardennen, voor deze circulaire boost

SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen. Haar missie? Een platform creëren om de circulaire economie te stimuleren. We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die: 

  • reeds de eerste stappen zetten richting circulaire economie,
  • reeds ver staan in hun transitie,
  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling.

Aarzel niet om ons te contacteren!

Zie www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/schouder voor extra info over het project.

Subsidie ESF

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Voor Fase 1 (waarvoor we goedkeuring kregen 31/12/2020 tot en met 30/04/2021) wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
VC goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
Arteveldehogeschool cofinanciering: €1500.00
Beli Centro cofinanciering: €1500.00