Subsidie startende ondernemers

Subsidie voor startende ondernemers

Wat

De stad Oudenaarde geeft een subsidie aan startende ondernemers met een vestiging voor detailhandel en horeca op het grondgebied van Oudenaarde, met uitzondering van het winkelarm gebied en de zone voor middelgrote handelsvestigingen. Een starter die zijn of haar zaak start in 2020 of in 2021 kan tot € 3.000 subsidie van de stad krijgen.

Procedure

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van :

Binneninrichting:

Enkel de kosten die nodig zijn voor de binneninrichting van een handelszaak. Werken aan de gevel of het dak worden niet gesubsidieerd.

Marketing en promotie

Deze kosten omvatten de uitgaven voor het grafisch ontwerp van logo en huisstijl, de opmaak van de website en/of webshop, kosten voor advertenties.

Wat Meebrengen

Je kan de aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Voeg de gevraagde documenten er bij.

Bedrag

Een starter kan een maximale subsidie van € 3.000 krijgen:

  • Inrichtingskosten: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een maximum van € 2.000
  • Marketing en promotie: maximaal € 1.000,00
Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking voor de toekenning van de starterssubsidie:

  • De onderneming die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming
  • Beoefenaars van medische, paramedische, vrije en/of intellectuele beroepen
  • Fastfoodzaken, shisha-bars en privéclubs
  • Shops met cannabidiol–producten, nachtwinkels
Regelgeving

Reglement subsidie voor startende ondernemers 2020 - 2021, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 02.03.2020