Woordkunst-Drama - vakken

In het THEATERLAB werken we spelenderwijs verder aan een correcte uitspraak, spreekademhaling, stemgeving, podiumprésence en het ontwikkelen van speel- en spreekdurf

Tijdens de lessen VERTELTHEATER-STEMREGIE, STORYTELLING en THEATER bouwen de leerlingen aan een (vertel)theaterprogramma. Ze werken met allerhande inspirerend materiaal, o.a. met verhalen, poëzie, toneelteksten, audio- en beeldmateriaal. De leerkracht coacht de leerlingen om hun ideeën en verbeelding vorm te geven, en om tot een authentieke vertolking te komen. Er is ook tijd om te improviseren.
 
SPREKEN EN PRESENTEREN is er voor leerlingen die graag praktisch en meer creërend met taal bezig zijn. Het is een cursus voor leerlingen die de knepen van het spreken, presenteren en spontaan vertellen voor een doelpubliek beter onder de knie willen krijgen. De leerlingen leren o.a.:
• verbaal vaardiger en met meer zelfzekerheid uit de hoek komen in allerlei situaties;
• vorm geven aan een discussie, een interview en een presentatie;
• met speelplezier een interactie met een doelpubliek opbouwen;
• de juiste toon te pakken krijgen voor bv. een verhaal, een pleidooi, een bindtekst,
een reportage;
• spreken door een microfoon.
 
THEATER MAKEN focust op de impuls om zelf te creëren en uit te voeren. De leerlingen verkennen alle aspecten van een theatervoorstelling. Ze krijgen inzicht in hoe je een voorstelling kunt opbouwen, en in hoe je (tekst)materiaal kiest, bewerkt, samenbrengt en vorm geeft op het toneel. Bovendien leren de leerlingen hun gedachten en verbeelding op een theatrale manier naar buiten brengen. Er is tijd om te improviseren en de leerlingen krijgen ook kansen om zelf te regisseren.
 
In beide studierichtingen volgen de leerlingen DRAMALAB. In deze klassikale cursus maken we kennis met het cultuurlandschap. We spelen in op de actualiteit in de literaire wereld en in het theaterlandschap. Het theaterbezoek, met voor- en nabespreking, staat herhaaldelijk op het programma. Het Dramalab leert de leerlingen kritisch waarnemen, een eigen mening of oordeel vormen, geeft richting bij het ontwikkelen van een eigen visie, vertel- en spelstijl en biedt referentiekaders.