Muziek - Vakken

In de INSTRUMENTLES maken de leerlingen gaandeweg kennis met meerdere muziekstijlen, bekende en minder bekende componisten. Eén keer per trimester
doen de leerlingen podiumervaring op tijdens een toonmoment binnen de academiemuren. Ze krijgen de kans om te spelen voor een bekend of ruimer publiek. Bovendien zijn er ook regelmatig speelkansen buiten de academiemuren.

In het MUZIEKLAB breiden de leerlingen hun kennis van de muziektaal verder uit en maken ze via muzikale verhalen verder kennis met grote componisten en
hun bekende of karakteristieke melodieën. Ook bestuderen we de instrument-specifieke eigenschappen verder.

Wie kiest voor GROEPSMUSICEREN INSTRUMENTAAL leert in een orkest of ensemble spelen. Tijdens o.a. toonmomenten i.s.m. plaatselijke muziekverenigingen
en tijdens culturele activiteiten verzekeren we speelplezier tijdens het musiceren
in (een grote) groep. 
O.a. de zangers ontwikkelen in de cursus GROEPSMUSICEREN VOCAAL hun stemtechniek verder. Het repertorium breidt stapsgewijs uit en meerdere genres komen aan bod, o.a. musical, pop, klassieke aria’s, liederen. Ook leren we verschillende stijlen en meerstemmige stukken aan. De leerlingen krijgen regelmatig podiumkansen. 

BEGELEIDINGSPRAKTIJK is er voor leerlingen die een akkoordinstrument (gitaar, harp, piano, orgel, accordeon) bespelen. Andere musici begeleiden staat in deze cursus centraal. In de praktijk betekent dit een combinatie van improviseren en arrangeren. Begeleidingspraktijk is dus heel interessant in combinatie met de vakken Improvisatie en Arrangeren.

In de IMPROVISATIELES laten we ons inspireren door bv. een toonladder, een muzikale kleur, of we vertrekken van een ander concept. Met de aangereikte tools maken we iets nieuws. We bouwen een set vaardigheden op die helpen om muziek te maken met een eigen insteek.

Bij ARRANGEREN vertrekken we van een bestaand muziekstuk. We herwerken het voor één of meerdere andere instrumenten. Zo arrangeren we bv. een orkestpartij voor piano of een popnummer voor koperblazers. 

Nieuwe muziek schrijven voor jezelf of voor anderen, leren we in de COMPOSITIELES. Dit vak toont de te nemen stappen en leert werken met muzikale bouwstenen. 

De cursussen MUZIEKTHEORIE en SINGER-SONGWRITER (optie Jazz-poprock) ontwikkelen de muzikale creativiteit van onze leerlingen verder tijdens het bestuderen van partituren en tijdens het zelf componeren. Creaties van onze leerlingen worden tijdens verschillende gelegenheden uitgevoerd. 

Specifieke vakken in de optie experimentele muziek zijn LIVE/STUDIO ELECTRONICS en KLANKLAB. Hier exploreren en experimenteren we met alle mogelijke klankaspecten.