Muziek - Vakken

In de INSTRUMENTLES maken de leerlingen gaandeweg kennis met meerdere muziekstijlen, bekende en minder bekende componisten. Eén keer per trimester
doen de leerlingen podiumervaring op tijdens een toonmoment binnen de academiemuren. Ze krijgen de kans om te spelen voor een bekend of ruimer publiek. Bovendien zijn er ook regelmatig speelkansen buiten de academiemuren.

Om je vaardigheden als muzikant zo breed en compleet mogelijk te maken is er tenslotte het MUZIEKLABO. Dit vak gooien we vanaf schooljaar ’22-’23 over een andere boeg: we stappen af van het vaste wekelijkse lesuur, en bieden een menu aan met tal van interessante keuzemodules. Afhankelijk van jouw interesses en talenten, stel je je eigen programma samen. Misschien wil je muziek leren schrijven op computer, of weten waarom blaasinstrumenten niet steeds klinken zoals ze genoteerd staan. Hoe zat het ook alweer met die akkoorden? Wat is de geschiedenis van jouw instrument, en hoe sta je vol zelfvertrouwen op een podium? Leer hoe je je eigen song in elkaar knutselt, of improviseer en jam samen met andere instrumenten zonder dat je een partituur nodig hebt… Enkele van de mogelijke keuzes zijn:

  • Bijwonen van boeiende concerten in diverse stijlen
  • Samen bekijken van een (muziek)film
  • Musescore (muziek noteren op computer)
  • Componistenportret
  • Schrijf je eigen song
  • Improviseren in groep
  • Het verhaal van jouw instrument
  • Opnametechnieken
  • Arrangeren en componeren
  • ...

We nodigen ook graag lesgevers uit voor een aantal workshops. Van zodra het programma vast staat laten we jullie weten hoe je je keuzes kan vastleggen.

Wie kiest voor GROEPSMUSICEREN INSTRUMENTAAL leert in een orkest of ensemble spelen. Tijdens o.a. toonmomenten i.s.m. plaatselijke muziekverenigingen
en tijdens culturele activiteiten verzekeren we speelplezier tijdens het musiceren
in (een grote) groep. 
O.a. de zangers ontwikkelen in de cursus GROEPSMUSICEREN VOCAAL hun stemtechniek verder. Het repertorium breidt stapsgewijs uit en meerdere genres komen aan bod, o.a. musical, pop, klassieke aria’s, liederen. Ook leren we verschillende stijlen en meerstemmige stukken aan. De leerlingen krijgen regelmatig podiumkansen. 

BEGELEIDINGSPRAKTIJK is er voor leerlingen die een akkoordinstrument (gitaar, harp, piano, orgel, accordeon) bespelen. Andere musici begeleiden staat in deze cursus centraal. In de praktijk betekent dit een combinatie van improviseren en arrangeren. Begeleidingspraktijk is dus heel interessant in combinatie met de vakken Improvisatie en Arrangeren.

De cursussen MUZIEKTHEORIE en SINGER-SONGWRITER (optie Jazz-poprock) ontwikkelen de muzikale creativiteit van onze leerlingen verder tijdens het bestuderen van partituren en tijdens het zelf componeren. Creaties van onze leerlingen worden tijdens verschillende gelegenheden uitgevoerd. 

 

Specifieke vakken in de optie experimentele muziek zijn LIVE/STUDIO ELECTRONICS en KLANKLAB. Hier exploreren en experimenteren we met alle mogelijke klankaspecten.