Muziek 4e graad

VERDIEPEN
Er is keuze uit de studierichting Vertolkend muzikant en Creërend muzikant.

VERTOLKEND MUZIKANT focust op reproduceren. Deze studierichting is er voor wie een partituur wil leren interpreteren en vrijheid wil vinden in de verklanking ervan.

Opleiding van 3 jaaroptie Klassiek
optie Jazz-pop-rock (een beperkt aantal leerlingen worden toegelaten)
optie Oude muziek
Instrument of
Zang (gekoppeld aan optie)
1u/ week
Groepsmusiceren
instrumentaal/vocaal of
Begeleidingspraktijk* of
Arrangeren of
Improvisatie of
Singer-songwriter (enkel in de optie Jazz-pop-rock)
1u/ week

CREËREND MUZIKANT focust op de impuls om zelf te creëren en uit te voeren. De studierichting geeft tools om de eigen ideeën of verbeelding muzikaal naar buiten te brengen.
Ze laat de leerlingen groeien in het verwerven van inzicht over de mogelijkheden om een muziekstuk op te bouwen. Het kiezen, bewerken, samenbrengen en vormgeven van muzikaal materiaal zijn hierbij belangrijke leerinhouden.

Opleiding van 3 jaaroptie Klassiek
optie Jazz-pop-rock (een beperkt aantal leerlingen worden toegelaten)
Instrument of
Zang (gekoppeld aan optie) of
Compositie (gekoppeld aan optie)
1u/ week
Groepsmusiceren
instrumentaal/vocaal of
Begeleidingspraktijk* of
Arrangeren of
Compositie of
Improvisatie of
Singer-songwriter
(enkel in de optie Jazz-pop-rock)
1u/ week
optie Experimentele muziekLive/studio electronics1u/ week
Muziekproductie1u/ week
Instrument1u/ week

Elke studierichting en optie biedt een specifiek lessenpakket aan. De vakken ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De klassenraad adviseert de leerlingen bij het bepalen van de studierichting, optie en keuzevakken en dit op basis van hun mogelijkheden en talent.