Muziek 4e graad

VERDIEPENFOCUS...
Er is keuze uit de studierichting Vertolkend muzikant en Creërend muzikant.

VERTOLKEND MUZIKANT focust op reproduceren. Deze studierichting is er voor wie een partituur wil leren interpreteren en vrijheid wil vinden in de verklanking ervan.

Opleiding van 3 jaaroptie Klassiek
optie Jazz-pop-rock (een beperkt aantal leerlingen worden toegelaten)
optie Oude muziek
Instrument of
Zang (gekoppeld aan optie)
1u/ week
Groepsmusiceren
instrumentaal/vocaal of
Begeleidingspraktijk* of
Muziektheorie of
Improvisatie of
Singer-songwriter (enkel in de optie Jazz-pop-rock)
1u/ week

CREËREND MUZIKANT focust op de impuls om zelf te creëren en uit te voeren. De studierichting geeft tools om de eigen ideeën of verbeelding muzikaal naar buiten te brengen.
Ze laat de leerlingen groeien in het verwerven van inzicht over de mogelijkheden om een muziekstuk op te bouwen. Het kiezen, bewerken, samenbrengen en vormgeven van muzikaal materiaal zijn hierbij belangrijke leerinhouden.

Opleiding van 3 jaar

SPELEN

optie Klassiek
optie Jazz-pop-rock (een beperkt aantal leerlingen worden toegelaten) optie Oude Muziek

 

Instrument of
Zang (gekoppeld aan optie) of
1u/ week
Groepsmusiceren
instrumentaal/vocaal of
Begeleidingspraktijk* of
Arrangeren of
Improvisatie of
Studio & Producing
1u/ week

ArCo - SCHRIJVEN

optie Klassiek
optie Jazz-pop-rock (een beperkt aantal leerlingen worden toegelaten) optie Oude Muziek

Instrument1u/ week
Compositie1u/ week

PRODUCING

optie Experimentele muziek

Studio & Producing1u/ week
Instrument1u/ week

Elke studierichting en optie biedt een specifiek lessenpakket aan. De vakken ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De klassenraad adviseert de leerlingen bij het bepalen van de studierichting, optie en keuzevakken en dit op basis van hun mogelijkheden en talent.