Muziek 3e graad

Leerlingen die de competenties van de tweede graad behaalden, komen terecht in de 3e graad

VERDER OEFENEN, UITBREIDEN EN INTEGREREN…
In de derde graad oriënteren de leerlingen zich. De klassenraad adviseert de leerlingen bij het bepalen van de optie en keuzevakken op basis van hun mogelijkheden
en talent.
De derde graad omvat 3 leerjaren.
Naast een instrumentale en/of vocale vorming krijgen de leerlingen, zoals in de tweede graad, een theoretische vorming. De theorie is een hulpmiddel in de
praktijk en zorgt er bovendien voor dat leerlingen de geschiedenis beter begrijpen én een verband leggen met wat er momenteel gebeurt in het culturele leven.
Zo leren ze o.a. actuele tendensen en evoluties aanvoelen en begrijpen, en reiken we handvaten aan om een gefundeerde, kritische mening te kunnen geven.
We stellen de leerinhouden van de aangeboden vakken hier voor.

 

eerste leerjaaroptie Klassiek
optie Jazz-pop-Rock
optie Oude Muziek
Instrument of zang (gekoppeld aan de optie) 1u/ week
  Groepsmusiceren instrumenten/ vocaal of Begeleidingspraktijk*1u/ week
  Muzieklab1u/ week
 optie Experimentele MuziekLive/studio electronics1u/ week
  Klanklab1u/ week
  Muzieklab1u/ week
 Optie Muziek schrijvenMuzieklab1u/ week
  Muziektheorie1u/ week
  Arrangeren of Compositie of Improvisatie1u/ week
  Instrument: piano, orgel of klavecimbel als bijkomend keuzevak(1u)

tweede en derde leerjaar

optie Klassiek
optie Jazz-pop-Rock
optie Oude Muziek
Instrument of zang (gekoppeld aan de optie)1u/ week
  Groepsmusiceren instrumenten/ vocaal of Begeleidingspraktijk*1u/ week
  Muzieklab of Arrangeren of Compositie of Improvisatie of Muziektheorie of Singer-Songwriter (enkel in de optie JPR)1u/ week
 optie Experimentele MuziekLive/studio electronics1u/ week
  Klanklab2u/ week
 optie Muziek schrijvenMuziektheorie1u
  Arrangeren of Compositie of Improvisatie1u
  Muzieklab of Instrument: piano, orgel of klavecimbel1u

* Enkel voor leerlingen die een akkoordinstrument bespelen