Labo Dans 3e graad - vanaf 12 jaar

VERDER OEFENEN, UITBREIDEN EN INTEGREREN…
In de derde graad bieden we de jongeren drie uur DANSLAB per week aan. Ze ontplooien zich stapsgewijs verder tot klassieke en hedendaagse dansers.
 
In de lessen klassieke dans bouwen we de klassieke danstechniek verder uit: o.a. bewegingen sneller uitvoeren; grotere sprongen maken; combinaties van richtingen;
bewegingen die meer lenigheid en kracht vereisen. Ook verwerken we de klassieke danstechniek in combinaties van verschillende dansstijlen, o.a. in hedendaagse dans.
 
In de lessen hedendaagse dans leren we verschillende bewegingsmanieren, zoals de ‘flying low-grondtechniek’ en de ‘release-techniek’. Ook dansen we talrijke bewegingscombinaties. We focussen op het grondgevoel, het gebruik van de zwaartekracht, het verbinden van bewegingen in de verschillende ledematen, en op het ruimtegebruik.
 

Leerlingen die de competenties van de tweede graad behaalden, bieden we volgende lessenpakketten aan:

Opleiding van 3 jaar
Optie Klassieke dans
Danslab klassiek
1,5u/ week
 
 
Danslab hedendaags
1,5u/ week