Lessenrooster Domeinoverschrijdende initiatie

vestigingklasmadiwoedovrijzaopmerking
OUDENAARDE

1.1.-1.2.b

  

14u00 = VOLZET

   

Aansluiting mogelijk met theaterinitiatie 15u00 en/of muziekinitiatie om 15u00 of 16u00