Van arbeiders en baronnen

Op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde ‘Oudenaarde, de schone slaapster’ zich tot een bloeiende nijverheids- en industriestad. Het toen nog middeleeuwse stadsbeeld wijzigde ingrijpend door de bouw van een station, de aanleg van nieuwe lanen, de oprichting van de textielfabriek Gevaert en een wijk met typische fabriekshuizen. Die Gevaertswijk is een van de best bewaarde
geheimen van het Scheldestad en vormt een pittoresk stadsdeel, gelegen aan de rand van het stadspark Liedts. Het kasteel Liedts contrasteert met de volkstuintjes en de Gevaertswijk. De wandeling brengt de historiek van een stukje ongekend Oudenaarde, vertelt een boeiend verhaal van het leven in een arbeiderswijk en raakt ook de sociale verschillen in het 19deeeuwse
Oudenaarde aan.

  • duur: 2 uur
  • prijs: 60 € voor de gidsbeurt
  • max. 20 personen per gids