Zelf activiteit organiseren op Ronde van Vlaanderen?

Om de veiligheid te kunnen garanderen en de nodige afspraken en coördinatie mogelijk te maken, is iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 maart 2020 bij de burgemeester worden ingediend.

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :

  • De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
  • Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
  • De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
  • De juiste locatie ervan.
  • De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
  • De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….).
  • De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Terug naar nieuwsoverzicht