Update mei: middenplein aan de beurt

Renovatie fontein

De voorbije week werden door Eandis de kabels voor de stroomvoorziening van de ondergrondse foorkasten en openbare verlichting van het middenplein aangelegd.  We kunnen stellen dat vanaf volgende week de meeste graafwerken op de Markt achter de rug zijn en de aannemer zich vanaf dan zal concentreren op de aanleg van nieuwe verhardingen.
Ook rond de fontein zijn er volop werkzaamheden. De buitenzijde van de fontein krijgt een grondige opknapbeurt. Door middel van zandstralen onder lage druk wordt de  vuilafzetting op de natuursteen en bronzen vissen verwijderd. Alle voegwerk wordt vernieuwd en eventuele waterlekken in de bassins worden opgespoord en gedicht. De pompinstallatie van de fontein was hopeloos verouderd en wordt nu ook vernieuwd. Deze pompinstallatie bevindt zich in een kelder onder de fontein en is moeilijk toegankelijk en te klein. Om deze reden wordt een nieuwe ondergrondse technische ruimte ingericht op enkele meters van de fontein. Deze wordt ondergebracht in één van de 2 grote waterreservoirs die zich onder de Markt bevinden.
Rondom de fontein komt een ondiepe waterpartij waarin spuiters en vernevelaars zijn voorzien. In combinatie met een aangepaste sfeerverlichting wordt de fontein ongetwijfeld  dé blikvanger op de Markt!
Doordat we de verschillende faseringen wat laten overlappen is de aannemer erin geslaagd om enkele weken voorsprong te nemen op zijn planning. Dit is goed nieuws, want dit betekent dat wellicht vanaf midden juni alle voetpaden en rijwegen rondom de markt zullen afgewerkt zijn: deze zomer reeds zal iedereen dus ongestoord kunnen genieten van de terrasjes!
De belangrijkste werkzaamheden zullen zich vanaf dan concentreren op het middenplein en de parkeerzone. Verwacht wordt dat de werken zoals voorzien eind november volledig zullen beëindigd zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht