Trajectcontroles N60 en N46 gefaseerd actief

Snelheidsduivels passen beter op hun tellen. Binnenkort worden zowel de trajectcontrole langs de Gentsesteenweg (N60) als de trajectcontrole langs de Aalststraat/Wijnendale/Martijn van Torhoutstraat (N46) gefaseerd in werking gesteld. Hoewel die niets veranderen aan de huidige snelheidsbeperkingen, worden automobilisten tijdelijk door waarschuwingsborden hiervan op de hoogte gebracht. 

Momenteel zijn er op het grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen al twee trajectcontroles in werking: langs de N8 en N46. Daar komen er nu twee bij:

  • Vanaf vrijdag 20 januari 2023 wordt de trajectcontrole langs de Gentsesteenweg (N60) tussen de rotonde met de Graaf van Landaststraat en het kruispunt 't Peerdeke in Kruisem (tussen de kilometerpunten 16,9 en 19,9) actief. De snelheidslimiet op dit traject is 90 kilometer per uur. 
  • Vanaf vrijdag 27 januari 2023, wordt een tweede trajectcontrole ingeschakeld langs de Aalststraat/Wijnendale/Martijn van Torhoutstraat (N46) in de omgeving van de kruispunten met de Lucien Vande Fonteynestraat en Wallestraat (tussen de kilometerpunten 29,3 en 31,7). Dit traject ligt binnen de bebouwde kom en dus geldt er een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. 

Trajectcontrole?

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een voertuig tussen twee punten gemeten en niet de snelheid op één punt. Volgens een studie van VAB oordeelt 75 procent van de autobestuurders alvast dat een trajectcontrole rechtvaardiger is en bijdraagt aan een betere verkeersdoorstroming.

Door middel van trajectcontroles engageren de lokale overheid als de politie in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zich om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in het algemeen te verhogen. Hou je dus voortdurend aan de toegelaten maximumsnelheid. 

Terug naar nieuwsoverzicht