Schade aan je teelt(en) door extreme droogte?

Meld het bij het Vlaamse Rampenfonds

Hebben je teelten schade geleden door de extreme droogte van deze zomer? Je kan de schade melden bij het Vlaamse Rampenfonds. Dit is noodzakelijk voor een eventuele erkenning als ramp door de Vlaamse Regering. 

Schade melden om het schadelijk weersverschijnsel te laten erkennen als ramp

Mogelijk hebben je teelten door de droogte deze zomer schade geleden en die geleden schade kan je melden via het digitaal loket van het Rampenfonds

  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds. Voeg er idealiter foto's aan toe als bewijslast.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
  • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Natuurramp erkend? Dien een aanvraag voor schadevergoeding in.

Als de natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal via de webpagina van de Vlaamse overheid.

Schadecommissie 

Als je voor deze aanvraag of voor je belastingaangifte (voor landbouwers die hun belastingaangifte doen op basis van de landbouwforfaits) beroep wil doen op een schattingscommissie, kun je contact opnemen met de dienst Burgerzaken via e-mail naar burgerzaken@oudenaarde.be . Vermeld daarin de volgende gegevens:

  • De ligging van het getroffen perceel/de getroffen percelen op het grondgebied van de stad Oudenaarde
  • De teelt
  • De voorziene rooidatum

De stad Oudenaarde zal de verschillende meldingen in de mate van het mogelijke groeperen, zodat de schattingscommissie minimaal tijd verliest en ter plaatse een schatting van de schade aan het perceel maakt.

 

Terug naar nieuwsoverzicht