Raadpleging bevolking

GRUP Rond Ronse

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ goedgekeurd.

De inspraakreacties werden verwerkt in een scopingnota die voorgelegd werd aan het publiek voor inspraak. De inspraakreacties op de scopingnota zijn nu verwerkt. De scopingnota werd aangepast. Dit heeft dus geresulteerd in een tweede scopingnota. Over deze scopingnota 2 wordt de bevolking nu geraadpleegd van 12 januari 2021 tot en met 12 maart 2021.

De scoping- en procesnota en alle informatie over de raadpleging vindt u op www.rondronse.be.
De scopingnota 2 ligt tijdens de raadpleging ook ter inzage aan het Omgevingsloket van het Administratief Centrum Maagdendale (enkel op afspraak!).

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 via de website grups.omgeving.vlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Ronse, Maarkedal, Kluisbergen of Oudenaarde of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

Terug naar nieuwsoverzicht