Onttrekkingsverbod op water tussen 1 april en 31 oktober

De voorbije jaren kreeg Vlaanderen te maken met periodes van droogte en waterschaarste. Wie water wou onttrekken (d.w.z. oppompen uit sloten, kanalen of ander oppervlaktewater) om bijvoorbeeld gewassen en tuinen te beregenen, had niet altijd voldoende water meer en om de waterlopen te beschermen werden onttrekkings- of captatieverboden opgelegd. Ook dit jaar komt er in Oost-Vlaanderen een tijdelijk onttrekkingsverbod van 1 april tot en met 31 oktober 2022 voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken.

De toestand van verschillende ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen gaat er namelijk op achteruit. Sommige waterlopen dreigen zelfs droog te vallen. De grondwatervoorraden konden zich in de winter de afgelopen jaren dan ook onvoldoende herstellen en als er dan een lange tijd geen of amper regen valt, dalen de waterpeilen en debieten van de waterlopen snel.

Waarom een tijdelijk onttrekkingsverbod? De kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken hebben al een klein debiet, waardoor het oppompen van water meteen een grote impact heeft en onherstelbare schade kan toebrengen aan de natuur. Daarnaast kan het onttrekkingsproces zelf, zeker in drogere periodes, door de beperkte waterbeschikbaarheid al schade veroorzaken. 

Meer specifiek zal op ons grondgebied tussen 1 april en 31 oktober een onttrekkingsverbod gelden voor de volgende waterlopen:

  • OVL-292: Molenbeek/Markebeek (kaart)
  • OVL-293: Schelde van monding Molenbeek tot monding Zwalmbeek (kaart)
  • OVL-653: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (exclusief) (kaart)

Een volledig overzicht van de waterlopen waar het onttrekkingsverbod zal gelden, vind je op deze kaart en in het gouverneursbesluit.

UITZONDERINGEN

Op de bovenstaande onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  1. Onttrekkingen met weidepompen (zowel mechanische als op zonne- en windenergie) voor het water geven van vee in weides. 
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood als er geen andere mogelijkheid is
Meldingsplicht

Wist je dat als je water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht je dat sinds kort online moet melden aan de waterloopbeheerder? Wil je een permanente toelating krijgen, dan heb je een machtiging nodig. De voorwaarden en uitzonderingen vind je op de website van Vlaanderen. Een melding maken of machtiging aanvragen kan via het e-loket wateronttrekking voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten beheerd door de gemeentes, polders en wateringen, provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Terug naar nieuwsoverzicht