Gunning: derde keer, goeie keer!

De heraanleg van de Markt kan nu echt van start gaan!

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 mei reeds om de heraanleg van de Markt toe te wijzen. Tegen die beslissing werd echter een vordering tot schorsing ingediend...
De Raad van State heeft deze vordering nu echter verworpen: in een zeer gedetailleerd en gemotiveerd arrest van maar liefst 32 pagina’s besluit de Raad dat de stad Oudenaarde volledig correct heeft gehandeld.
Dankzij de inspanningen van de Raad van State om deze zaak snel te behandelen, kunnen we op het nippertje toch nog de oorspronkelijke timing voor de heraanleg van de Markt aanhouden!
 
Dit betekent dat het archeologisch onderzoek dat aan de eigenlijke werken voorafgaat (de zogenaamde “Fase 0”), zoals gepland van start gaat op maandag 4 juli.
Vanaf dan is de Markt niet langer bereikbaar via de Minderbroedersstraat (politie en AZ Oudenaarde nog wél).
Je geraakt vlot op de Markt via de Broodstraat (opgelet: omgekeerde rijrichting, zie circulatie!) of via de Hoogstraat.
Alle handelaars blijven bereikbaar: je kan helemaal rond de Markt rijden en ook parkeren is gewoon mogelijk op de volledige oppervlakte van de Markt.

 

Terug naar nieuwsoverzicht