Grondige vernieuwing N46

Aalststraat / Wijnendale / Martijn van Torhoutstraat

Op maandag 23 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de N46 (Aalststraat / Wijnendale / Martijn van Torhoutstraat).

Vanaf het kruispunt met de Edelareberg/Leupegemstraat (N8) tot aan de Martijn van Torhoutstraat nummer 120 vernieuwt de aannemer het wegdek en de fietspaden. De bushaltes worden heraangelegd en de fietspaden krijgen een overlaging in asfalt. De werken zullen ongeveer drie maanden duren.

Meer comfort, veiligheid en groen

Voor de veiligheid en een beter wegcomfort wordt het wegdek van de gewestweg grondig vernieuwd over een afstand van 2,4 km. Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Zo verhogen we niet alleen het rijcomfort maar kunnen we de fietspaden verbreden tot 1,75 m. Verder komt er aan het wandelpad tussen de Riedekenswijk en de Schelde een middengeleider op de rijbaan. Fietsers en voetgangers kunnen zo veiliger oversteken. 

Verder worden de bushaltes binnen de werkzone toegankelijker gemaakt en vernieuwd. De stad investeert mee in nieuwe fietsenstallingen aan de bushalte. Tot slot voorziet Agentschap Wegen en Verkeer op verschillende plaatsen grotere groenvakken. Deze vakken zullen het wegbeeld versmallen wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Verkeerssituatie en -maatregelen tijdens de werken

Gemotoriseerd verkeer kan gedurende de volledige duur van de werken steeds richting Zwalm langs de werfzone rijden. Het verkeer richting N8 - Leupegem rijdt om via de N441 (Oudstrijdersstraat), de Ohiostraat, de Graaf Van Landaststraat en N60 (Westerring) waar het aan de rotonde in Leupegem de weg kan vervolgen. Fietsers worden afhankelijk van de fase van de werken ofwel plaatselijk omgeleid of langs de werfzone gestuurd.  

Er worden een aantal flankerende maatregelen genomen, om onder andere sluipverkeer tegen te gaan. Meer info >

De bussen van De Lijn volgen een omleiding. Enkele bushaltes zijn hierdoor tijdelijk afgeschaft. Meer info >

Om de hinder zo veel als mogelijk te beperken, wordt er in twee fasen gewerkt. Beide fasen zijn ook nog eens opgedeeld in deelfasen per weghelft. 

Terug naar nieuwsoverzicht