Einde ophokplicht bij pluimvee en vogels

Afgeschermd voederen blijft voorlopig de norm

Op 6 april eindigt de ophokplicht bij particulieren / foto (c) Pixabay

Particulieren hoeven sinds 6 april hun pluimvee en vogels niet meer op te hokken of af te schermen onder een net. Op pluimveebedrijven wordt de voorzorgsmaatregel nog niet versoepeld. Het vogelgriepvirus is immers nog niet volledig verdwenen.

Sinds 15 november 2020 gold er een ophokplicht voor het pluimvee en de vogels van particulieren. Bedoeling was hen af te schermen van wilde vogels, mogelijke dragers van een dodelijk vogelgriepvirus.

Gunstige evolutie

Vandaag is het risico op besmetting met vogelgriep voldoende afgenomen. Op 1 maart werd de laatste besmetting bij wilde vogels geregistreerd, bij tamme vogels dateert dit al van eind januari. Een gunstige evolutie waardoor de regel alvast bij particulieren kan worden opgeheven.

Waakzaam blijven

Toch blijft de kans reëel dat het virus nog circuleert bij wilde vogels in ons land, omdat België zich op de grens van de probleemzone in Europa bevindt. Daarom worden particulieren gevraagd om pluimvee en vogels binnen of onder netten te blijven voederen, zodat er geen wilde vogels worden aangetrokken door het voer.

En professionelen?

Pluimveehouderijen moeten nog even geduld uitoefenen. Blijven we op de goede weg, dan kunnen ook zij hun dieren terug uit het hok laten en dat ten vroegste vanaf 20 april, zo meldt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Meer info

 

Foto © Pixabay

Terug naar nieuwsoverzicht