Een ambitieus toekomstplan voor onze stad!

Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Reeds in april 2019 stelde de vernieuwde bestuursploeg onder de titel ‘Oudenaarde MEEmaken’ hun bestuursakkoord voor. Hierin werden de krijtlijnen uitgezet voor de volgende zes jaren.
In het meerjarenplan werden de ambities uit dit bestuursakkoord nu samengevoegd met de input uit het participatietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ en vertaald in concrete acties en bijhorende budgetten.

Deze bestuursperiode staat voor een recordbedrag van 81 miljoen euro aan investeringen ingepland.
Niet toevallig is een groot deel van deze investeringen gelinkt aan de prioriteiten die uit het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ naar voren kwamen: er worden dus veel middelen voorzien voor de zaken waar de Oudenaardisten van wakker liggen.

HIER lees je er alles over!

Terug naar nieuwsoverzicht