Nieuw mobiliteitsplan

Er beweegt iets in Oudenaarde!

De stad Oudenaarde is samen met studiebureau Tridée bezig met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan.
Het nieuwe plan bouwt verder op het vorige mobiliteitsplan en bepaalt de richting voor de komende jaren.

We willen de inwoners, verenigingen, bezoekers, handelaars, bedrijven,... zoveel mogelijk betrekken bij het maken van dit nieuwe mobiliteitsplan.
Om jouw mening te weten te komen, gebruiken we onder andere ons INSPRAAKPLATFORM.

Via het tabblad 'Tijdslijn', kom je te weten in welke fase dit project zich bevindt.