De heraanleg van de Markt

Waarom?

We willen van het centrum een aangename en veelbezochte publieke ruimte maken die uitnodigt om er te winkelen, een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren.
Vandaag is de centraal gelegen Markt eigenlijk één groot verkeerskundig knooppunt rondom een parking. De pleinfunctie die de Markt eeuwenlang vervulde, is wat op de achtergrond geraakt. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het hoogst op het verlanglijstje staan. Uitgangspunt bij het Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan ook het autoluw maken van het stadscentrum. Het aantal parkeerplaatsen op het marktplein wordt teruggebracht naar 69. Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het stadscentrum te houden, is ook een nieuw verkeerscirculatieplan uitgewerkt. Het verkeer wordt naar de rand van het centrum geleid; daar zijn in dit kader intussen ook een aantal nieuwe parkings aangelegd.
 

Timing:

De "eerste spadesteek" vond plaats op maandag 4 juli 2016: dan startte "Fase 0", het archeologisch onderzoek door SOLVA dat aan de eigenlijke werken voorafgaat alsook de aanleg van nieuwe nutsleidingen.
De aannemer startte dan op maandag 12 september met "Fase 1", de eerste fase van de eigenlijke heraanleg (voor een overzicht van alle fasen, klik HIER).
Het volledige project wordt geraamd op 204 werkdagen: het einde van alle werkzaamheden is voorzien op 30 november 2017.
Natuurlijk is deze streefdatum, zoals bij alle werven in open lucht, afhankelijk van de weersomstandigheden. Te veel regen of strenge vorst kunnen de einddatum helaas beïnvloeden maar voor het eerst is in een bestek opgenomen dat de aannemer een bonus krijgt als de werken binnen de vooropgestelde termijn uitgevoerd zijn!

 

Communicatie:

Enige hinder is bij de uitvoering van dergelijke grote projecten helaas niet te vermijden (verkeersomleidingen, verminderde bereikbaarheid, geluidsoverlast,…).

Wij beseffen dat we enkel op jullie begrip mogen rekenen, als we jullie tijdig en goed informeren en jullie weten waar je terecht kan met vragen.
Daarom willen we veel aandacht besteden aan de communicatie rond de werken.

Deze website bijvoorbeeld werd speciaal in het kader van de heraanleg Markt opgericht. Via deze webpagina's willen we jullie dan ook zo goed mogelijk op de hoogte houden van de plannen en de vorderingen.
We houden de site voortdurend up-to-date; kom dus regelmatig eens een kijkje nemen en blijf zo steeds op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Of nog beter: schrijf je in op de digitale nieuwsbrief en ontvang alle updates in jouw mailbox!

Naast de website zetten wij nog verschillende andere kanalen in om zo open en duidelijk mogelijk te communiceren over het verloop van dit project. Er wordt bijvoorbeeld een bereikbaarheidsadviseur aangesteld; één centraal aanspreekpunt om de communicatie tussen handelaars & horeca op de Markt, de verschillende aannemers en de stadsdiensten gestroomlijnd te laten verlopen. Ook via onder andere bewonersbrieven, flyers, persberichten, advertenties en natuurlijk via onze Facebook-pagina houden we jullie op de hoogte!

Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons eenvoudig contacteren via markt@oudenaarde.be. Ondernemers kunnen zoals gezegd terecht bij de bereikbaarheidsadviseur.