FASE 3: zuidkant Markt

Wat?
Heraanleg rijweg en voetpad aan de onderkant (zuidkant) van de Markt, tussen Voorburg en café Adriaen Brouwer.

Uitvoeringstermijn?
ca. 34 werkdagen

Praktische gevolgen?
Je kan opnieuw de Markt bereiken via de Hoogstraat of, komende van het rond punt, via de Minderbroederstraat (opgelet: wel enkel de westkant. Het is niet mogelijk om via de zuidkant van de Markt door te rijden richting Einestraat of Nederstraat).
De oostkant blijft bereikbaar via de Broodstraat, maar langs een tijdelijke rijweg over het voetpad (zie plan). Onvermijdelijk zal ook de Broodstraat eventjes moeten worden afgesloten: deze periode wordt zo kort mogelijk gehouden.
De beschikbare parkeerplaatsen op de Markt worden in twee afzonderlijke zones verdeeld (vergelijkbaar met de eindsituatie). Van de ene zone naar de andere rijden is niet mogelijk.