FASE 2 + 3: AFGEROND

Wat?
Door het aanhoudende vriesweer van de afgelopen maand, werd in onderling overleg tussen stad en aannemer besloten om af te stappen van een al te strikte fasering. Door de vorst konden de bestratingswerken namelijk niet worden verdergezet, maar kon men wél verder werken aan de riolering.
Daarom werden tijdens fase 2 reeds rioleringswerken van fase 3 uitgevoerd en werkt de aannemer momenteel (nu het weer het toelaat) op verschillende plaatsen aan de bestrating.

Een positief gevolg van deze beslissing is dat de oorspronkelijke timing toch kan worden aangehouden: verwacht wordt dat tegen de zomer alle voetpaden rond om rond de Markt klaar zullen zijn.  

FASE 2 ging van start op 10/11/2016: tijdens deze fase worden de rijweg en het voetpad aan de westkant van de Markt heraangelegd, van aan de Carillon tot aan de dienst toerisme (begin van de Hoogstraat). Deze werken bevinden zich in de eindfase.

FASE 3  betreft de zuidkant van de Markt (tussen Voorburg en café Adriaen Brouwer) en is ondertussen ook aardig opgeschoten: het archeologisch onderzoek, de saneringswerken en de aanleg van de riolering zijn reeds uitgevoerd. Momenteel plaatst men hier de boordstenen en de fundering van de voetpaden.

 

Circulatie
Vanaf maandag 13 februari tot halverwege maart wordt de Broodstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit is helaas noodzakelijk omdat ook op de zuid-oostelijke hoek van de Markt de riolering, de rijweg en de voetpaden moeten kunnen vernieuwd worden.
De aannemer doet er alles aan om de werken zo snel als mogelijk uit te voeren zodat doorgaand verkeer opnieuw mogelijk wordt en de Broodstraat dus terug kan opengesteld worden.
Van 13/02 tot 13/03 zal je dus de Markt niet kunnen bereiken via de Broodstraat, enkel via de Hoogstraat. De huidige verkeersomleiding blijft hiervoor van toepassing.

 

Bomen Hoogstraat
Aansluitend bij de heraanleg van de Markt, worden de lindebomen in de Hoogstraat gerooid en vervangen door 12 andere hoogstambomen (“Parrotia Persica”). Dit omdat de lindebomen in een stedelijke omgeving niet kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren en hun wortels de nutsleidingen dreigen te beschadigen. Er komen ook 4 bloembakken in cortenstaal.
Omdat de Hoogstraat beschermd is als stadsgezicht, werd hiervoor overlegd met het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. Het planten van de bomen start (samen met de omgevingswerken) op 9 februari en zal ongeveer twee weken duren.
Doorgaand verkeer door de Hoogstraat tot op de Markt is en blijft steeds mogelijk!

* Zoals bij alle werven in open lucht, is de timing afhankelijk van de weersomstandigheden.