FASE 1: AFGEROND

Wat?
Tijdens deze eerste ‘echte’ fase neemt de aannemer de omgeving van de Sint-Walburgakerk onder handen, van aan het rond punt (Minderbroedersstraat) tot aan café Carillon.
Tezelfdertijd verplaatst het archeologisch onderzoek zich naar 2 sleuven aan de westkant en een nieuwe zone aan de zuid-oosthoek van de Markt (groene zones op het plan).
De verdere aanleg van nutsvoorzieningen (blauwe stippellijn), de wegeniswerken en het archeologisch onderzoek worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Uitvoeringstermijn?
ca. 39 werkdagen

Praktische gevolgen?
Vanaf 01/07/2016 wijzigde de verkeerscirculatie in het centrum. Dat betekent o.a. dat de rijrichting in de Broodstraat en in de Einestraat werd omgekeerd.
Alle handelaars blijven bereikbaar: je geraakt vlot op de Markt via de Broodstraat (opgelet: omgekeerde rijrichting sinds 01/07!) of via de Hoogstraat. De Minderbroedersstraat wordt in de zone tussen de Walburgakerk en het Centrum Ronde van Vlaanderen onderbroken; daarlangs kan niet worden aan- of afgereden.
Je kan helemaal rond de Markt rijden en ook parkeren is gewoon mogelijk op de volledige oppervlakte van de Markt.
De Markt opnieuw verlaten kan via de Nederstraat, Einestraat (omgekeerde rijrichting!) of Voorburg.
Voetgangers en fietsers kunnen, komende van de Matthijs Casteleinstraat, zonder problemen via de Meerspoortsteeg (dit is tussen het Centrum Ronde van Vlaanderen en de Mouterij) en de Kleine Markt de omgeving van de Markt bereiken.