FASE 0: AFGEROND

Wat?
Tijdens deze fase zal er archeologisch onderzoek gebeuren in de omgeving van de Sint-Walburgakerk, ongeveer van aan het Centrum Ronde van Vlaanderen tot aan café Carillon.
Tezelfdertijd worden ook de nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd beginnend aan de politieparking, helemaal langs Walburga tot aan de Hoogstraat (lichtblauwe lijn op het plan).

Uitvoeringstermijn?
ca. 60 werkdagen

Praktische gevolgen?
Vanaf 01/07/2016 wijzigt de verkeerscirculatie in het centrum. Dat betekent o.a. dat de rijrichting in de Broodstraat en in de Einestraat wordt omgekeerd.
De Markt is vanaf 04/07/2016 niet bereikbaar via de Minderbroedersstraat (politie en AZ Oudenaarde wel).
Alle handelaars blijven bereikbaar: je geraakt vlot op de Markt via de Broodstraat (opgelet: omgekeerde rijrichting!) of Hoogstraat.
Je kan volledig rond de Markt rijden en ook parkeren is gewoon mogelijk op de volledige oppervlakte van de Markt.
De Markt opnieuw verlaten kan via de Nederstraat, Einestraat (omgekeerde rijrichting!) of Voorburg.