Circulatie

Op vrijdag 1 juli 2016 veranderde er heel wat in het centrum van Oudenaarde.

Niet alleen wijzigden die dag een aantal straten van rijrichting maar sinds dan geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km/u in het volledige centrum.
Ook het vernieuwde parkeerbeleid trad in werking.
Door deze wijzigingen door te voeren voor de start van de werken aan de Markt zorgen we er voor dat de bereikbaarheid van de Markt zo groot mogelijk is tijdens de heraanleg.

Wijzigingen in rijrichting
  • de Broodstraat mag je met de auto enkel nog in vanaf Krekelput
  • de Einestraat mag je met de auto enkel nog in vanaf de Markt
  • Burgschelde, tussen de Broodstraat en Burg, mag je met de auto enkel nog in vanaf de Broodstraat
  • de Kasteelstraat wordt enkelrichting. Je mag de straat de auto enkel nog inrijden vanaf Burg.
  • Het stukje Lappersfort tussen de Einestraat en Burgschelde mag je enkel nog in vanaf Burgschelde.

 

Zone 30

Een snelheidsbeperking van 30 km/u zorgt voor een veiliger stadscentrum. Bij een frontale aanrijding aan 50 km/u heeft een voetganger meer dan 50% kans op overlijden, aan 30 km/u is dit slechts 5%. Daarnaast is natuurlijk de kans op ongevallen ook kleiner als het autoverkeer trager rijdt.

De zone 30 geldt in het gebied tussen de spoorwegonderdoorgang aan de Beverestraat, de Dijkstraat en de Matthijs Casteleinstraat. Zo sluit de zone 30 in het centrum aan op de zone 30 in Pamele die in 2013 werd ingevoerd. Ook het stationsplein wordt meegenomen in de zone 30.

De Dijkstraat en de Matthijs Casteleinstraat zelf zitten niet vervat in de zone 30. Daar blijft een snelheidsbeperking van 50 km/u (bebouwde kom) van kracht.