Nieuws

De armaturen van de openbare verlichting geven zowel functioneel licht aan de onderkant, als strooilicht aan de zijkant. Beide kunnen we apart aan- en uitschakelen én dimmen, rechtstreeks of via een vooraf ingepland tijdschema. Zo kunnen we de Markt altijd voorzien van sfeervolle verlichting. Deze aansturing gebeurt van op afstand via een antenne op de lantaarnpaal zelf. Om niet aan het fraaie esthetische karakter van deze verlichting af te doen, besloot onze partner Eandis om de antenne in de armaturen in te bouwen. Dit zorgde voor wat extra werk, maar het uiteindelijke resultaat maakt dat zeker de moeite waard!
Een bijkomend voordeel is dat bij een eventueel defect, de aansturingssoftware van Eandis een foutrapport doorstuurt waarmee ze nog sneller en efficiënter kunnen ingrijpen voor herstel.

Bijna bouwverlof...

Timing werken - mobiliteit

Het middenplein krijgt verder vorm en de kasseileggers doen er alles aan om nog voor het bouwverlof de oostelijke rijweg klaar te krijgen. Nadat ook dit stuk rijweg is aangelegd, moet de voegmortel wel nog voldoende lang kunnen uitharden.
Vanaf 28/07 ’s avonds zal je dus met de auto opnieuw vanuit de Broodstraat langs de oostkant van de Markt tot in de Einestraat kunnen rijden, vanaf 04/08 ’s avonds kan je dan ook verder doorrijden naar de Nederstraat.
Tijdens het bouwverlof kan ook opnieuw (beperkt) geparkeerd worden op de zuidkant van het marktplein.

De voorbije week werden door Eandis de kabels voor de stroomvoorziening van de ondergrondse foorkasten en openbare verlichting van het middenplein aangelegd.  We kunnen stellen dat vanaf volgende week de meeste graafwerken op de Markt achter de rug zijn en de aannemer zich vanaf dan zal concentreren op de aanleg van nieuwe verhardingen.
Ook rond de fontein zijn er volop werkzaamheden. De buitenzijde van de fontein krijgt een grondige opknapbeurt. Door middel van zandstralen onder lage druk wordt de  vuilafzetting op de natuursteen en bronzen  vissen verwijderd. Alle voegwerk wordt vernieuwd en eventuele waterlekken in de bassins worden opgespoord en gedicht. De pompinstallatie van de fontein was hopeloos verouderd en wordt nu ook vernieuwd. Deze pompinstallatie bevindt zich in een kelder onder de fontein en is moeilijk toegankelijk en te klein. Om deze reden wordt een nieuwe ondergrondse technische ruimte ingericht op enkele meters van de fontein. Deze wordt ondergebracht in één van de 2 grote waterreservoirs die zich onder de Markt bevinden.
Rondom de fontein komt een ondiepe waterpartij waarin spuiters en vernevelaars zijn voorzien. In combinatie met een aangepaste sfeerverlichting wordt de fontein ongetwijfeld  dé blikvanger op de Markt!
Doordat we de verschillende faseringen wat laten overlappen is de aannemer erin geslaagd om enkele weken voorsprong te nemen op zijn planning. Dit is goed nieuws, want dit betekent dat wellicht vanaf midden juni alle voetpaden en rijwegen rondom de markt zullen afgewerkt zijn: deze zomer reeds zal iedereen dus ongestoord kunnen genieten van de terrasjes!
De belangrijkste werkzaamheden zullen zich vanaf dan concentreren op het middenplein en de parkeerzone. Verwacht wordt dat de werken zoals voorzien eind november volledig zullen beëindigd zijn.

Overlap fasering heraanleg Markt

Vanaf 13/02: Broodstraat afgesloten

Door het aanhoudende vriesweer van de afgelopen maand, werd in onderling overleg tussen stad en aannemer besloten om af te stappen van een al te strikte fasering. Door de vorst konden de bestratingswerken namelijk niet worden verdergezet, maar kon men wél verder werken aan de riolering. Daarom werden tijdens fase 2 reeds rioleringswerken van fase 3 uitgevoerd en werkt de aannemer momenteel (nu het weer het toelaat) op verschillende plaatsen aan de bestrating.
Een positief gevolg van deze beslissing is dat de oorspronkelijke timing toch kan worden aangehouden: verwacht wordt dat tegen de zomer alle voetpaden rond om rond de Markt klaar zullen zijn. 

Vanaf maandag 13 februari tot halverwege maart wordt de Broodstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit is helaas noodzakelijk omdat ook op de zuid-oostelijke hoek van de Markt de riolering, de rijweg en de voetpaden moeten kunnen vernieuwd worden.
Van 13/02 tot 13/03 zal je dus de Markt niet kunnen bereiken via de Broodstraat, enkel via de Hoogstraat. De huidige verkeersomleiding blijft hiervoor van toepassing.

De Markt is (bijna) klaar!

Opening op zaterdag 25 november

Op zaterdag 25 november vieren we de langverwachte opening van de nieuwe Markt! Jawel, het leed van de werkzaamheden is geleden en vanaf eind november (zoals oorspronkelijk gepland) is het enkel nog maar genieten geblazen op dit pareltje van een plein.

Naast de officiële inhuldiging is er ook ruimte voor animatie én een feeërieke show door Theater Tol: ‘Pedaleando - Fietsen in de Hemel’, een spektakel van -letterlijk- ‘hoogstaand’ niveau!  Iedereen welkom vanaf 18 uur!

Programma:

  • 18.00 uur: Animatie met Oudenaardse muziekmaatschappijen, majoretten en reuzen
  • 18.50 uur: Start programma met beiaardmuziek en projectie op scherm
  • 19.00 uur: Plechtige inhuldiging en toespraken
  • 19.10 uur: Parade door Theater Tol
  • 19.30 uur: Feeërieke luchtshow ‘Pedaleando - Fietsen in de Hemel’ door Theater Tol

Vooraf en aansluitend kan je natuurlijk terecht in een van de vele horeca-gelegenheden langsheen ons gezellig marktplein!

De stad Oudenaarde slaat dat weekend trouwens de handen in elkaar met de vzw Oudenaarde Winkelstad om er een heus evenementenweekend van te maken.

Van vrijdag tot en met zondag vindt namelijk ook de vijfde editie plaats van ‘Winterwarmte’. De meer dan 300 ondernemers van Oudenaarde Centrum heten u dan warm welkom. Maar liefst 60 (!) deelnemers zetten hun deuren wijd open en verwennen iedereen met speciale acties. Ontdekken, genieten & proeven troef!

Eerste tegels middenplein gelegd

Terrassen allemaal klaar!

De voetpaden en terrassen rondom de Markt zijn (zo goed als) klaar!
Nu wordt nog volop gewerkt aan de oostelijke rijweg, zodat je met de wagen opnieuw vanaf de Broodstraat tot in de Nederstraat zal geraken.  

De werkzaamheden zullen zich vanaf nu meer en meer concentreren op het middenplein. De eerste tegels zijn ondertussen al gelegd! Deze tegels zijn in beigekleurige kalksteen, afkomstig uit Comblanchien (een dorp gelegen in de Bourgondiëstreek). Het legpatroon bestaat uit maar liefst 11 verschillende formaten en het bovenvlak is afgewerkt met 3 verschillende texturen (gebouchardeerd, gevlamd, gefrijnd). Het middenplein zal een oppervlakte hebben van ongeveer 3000 m².

Tijdens de werken aan het middenplein en de parking zuidkant, zal hier vanzelfsprekend tijdelijk niet kunnen geparkeerd worden.

Westkant Markt is klaar!

Maandag 03/04 opnieuw open voor verkeer

De nieuw-aangelegde westkant van de Markt (van aan de Hoogstraat tot aan het rond punt Minderbroedersstraat) is ondertussen uitgehard en klaar voor gebruik.

Deze week nog zal de aannemer de verkeerssignalisatie aanbrengen zodat alles wettelijk in orde is om dit stuk de dag na de Ronde, op maandag 3 april vanaf 8 uur, open te stellen voor het verkeer!

Wat betekent dit?

  • Komende van het Tacambaroplein kan je opnieuw via de Hoogstraat en de Markt doorrijden richting Minderbroederstraat.
  • Komende van de Minderbroedersstraat kan je de parking op de Markt bereiken (bestemmingsverkeer). Verder doorrijden is niet mogelijk. Het marktplein (zuidkant) wordt namelijk in twee afgescheiden delen opgesplitst zodat het niet langer mogelijk is om van de westkant naar de oostkant van de Markt te rijden (of omgekeerd). Dit om te vermijden dat het marktplein opnieuw een groot rond punt wordt dat ook doorgaand verkeer naar het centrum van de stad trekt. 
  • Komende van de Broodstraat kan je de Markt oprijden en opnieuw verlaten via de Nederstraat (opgelet: de Einestraat is afgesloten in functie van het archeologisch onderzoek).
  • De vroegere doorgang tussen Markt en stadhuis blijft dicht.

Uitrol verlichtingsplan

Esthetische en ecologische openbare verlichting

De voltooiing van de nieuwe Markt komt nu echt wel in zicht: de kers op de taart binnen dit project wordt het op maat uitgewerkte verlichtingsplan voor de hele omgeving.

Licht zorgt niet enkel voor veiligheid en zichtbaarheid; het vormt ook een belangrijk onderdeel van het ontwerp van de Markt en draagt bij tot een leuke sfeer. Omdat licht dus belangrijk is, werd het internationaal gerenommeerde ‘Atelier Jeol’ ingeschakeld om een lichtplan uit te werken.
Ondertussen werd gestart met de uitrol van dit plan. Dit betekent dat de huidige bekabeling en armaturen op de gevels van de gebouwen langsheen de Markt en Kleine Markt stelselmatig worden vervangen. Er zal ook bijkomende openbare accentverlichting worden geïnstalleerd.

Het lichtplan werd reeds uitvoerig toegelicht tijdens de infomarkt die plaatsvond in het stadhuis op 7 juli vorig jaar, meer info vind je HIER.

De laatste loodjes...

Belangrijke wijziging verkeerscirculatie!

Volgens de oorspronkelijke fasering kon het middenplein niet in één keer aangelegd worden: het verkeer rijdt namelijk nog een stukje over het marktplein omdat de rijweg aan de oostkant van de Markt nog niet is afgewerkt.
Om een technisch goede uitvoering mogelijk te maken, is het echter aangewezen dat de tegels in volledige rijen worden geplaatst.

Zowel bij de aannemer als bij het bestuur is er de wil om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de hinder voor de handelaars en bezoekers minimaal te houden. Daarom werd onderzocht hoe het middenplein ineens kan aangelegd worden zonder dat Broodstraat en Nederstraat moeten afgesloten worden.

Uiteindelijk werd DEZE OPLOSSING uitgewerkt, die de bereikbaarheid van de Markt, Broodstraat en Nederstraat garandeert.

 

Midden maart: een stand van zaken

Onze Markt krijgt vorm!

Momenteel zijn de kasseileggers volop aan de slag op de zuidkant van de Markt: daar voegen ze de kasseien van de aansluiting naar de Broodstraat en werken ze verder aan de voetpadverharding.
Nadien zullen ze de rijweg in grote kasseien aanleggen. Eens afgewerkt, zal deze weg aan de zuidkant van de Markt enkel mogen gebruikt worden door bussen en taxi’s; automobilisten kunnen dus niet langer van de west- naar de oostkant van de Markt rijden. Dit om te vermijden dat het marktplein opnieuw een groot rond punt wordt dat ook doorgaand verkeer naar het centrum van de stad trekt.
Aan de oostzijde is de huidige archeologische zone helemaal onderzocht en in kaart gebracht zodat de aannemer kan beginnen met het plaatsen van de riolering (tot aan de Einestraat).
De rijweg aan de westkant is afgewerkt maar moet nu nog uitharden. De openstelling van dit deel is voorzien voor de week na de Ronde van Vlaanderen (3 april).
Vanaf dan zal je dus opnieuw van de Hoogstraat kunnen doorrijden richting Minderbroedersstraat!