CLB - Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Hulp nodig bij het studeren? De centra voor leerlingenbegeleiding staan voor je klaar!
Bij beide CLB's werken maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen en psychologisch en pedagogisch geschoolde medewerkers.
Opdracht is leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te begeleiden en hun welbevinden te bevorderen.
Ouders en leerlingen kunnen steeds terecht bij het CLB met allerlei vragen: de dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

CLB Vrij onderwijs
Burgschelde 7
T  055 31 38 62
F  055 31 84 10
oudenaarde@vclbzov.be
W www.vclbzov.be/oudenaarde.asp

CLB Gemeenschapsonderwijs
Eindrieskaai 11
T  055 33 74 70
F  055 33 74 71
clb.oudenaarde@g-o.be
W www.clboudenaarde.be