Schilderkunst

8 UUR/WEEK

De Academie van Oudenaarde zet in haar opleiding schilderkunst in op de ontplooiing van de eigen verbeeldingswereld van de student. Centraal staat het ontwikkelen, het begrijpen en aanvoelen van het individueel artistiek proces. Het team Schilderkunst wil elke student leren kennen door middel van het gesprek en de uitwisseling van inzichten en ervaringen. Individuele doelstellingen worden bij de start van het schooljaar besproken en opgenomen in een traject. Verschillende docenten begeleiden vanuit hun eigen artistieke praktijk en visie het ateliergebeuren. De dialoog tussen student en leraar zorgt voor een gedifferentieerde aanpak waardoor het lesgeven onderhevig is aan een constante evolutie. 

Samen bespreken we de (kunst)geschiedenis, de hedendaagse kunstwereld, de actualiteit,... Daarnaast vormt het persoonlijk archief een inspiratiebron én werkinstrument. Onder 'archief' wordt verstaan: allerlei beelden, teksten en voorwerpen die voor de student belangrijk zijn.Starten in schilderkunst? 
Leerlingen van het eerste jaar krijgen de mogelijkheid om opdrachten te volgen die stapsgewijs zijn opgebouwd. Daarbij komen de volgende aspecten van een schilderij aan bod: focus, compositie, contrastwerking, kleur, schaal, figuratie, abstractie. We beschouwen het schilderij onder andere als een plat vlak, als een illusionaire ruimte, als louter materiaal. 
De student bepaalt zelf wanneer hij/zij klaar is om met het eigen archief aan de slag te gaan. 

Praktisch: 
Aan elk lesmoment is een andere leraar gekoppeld, de student kiest twee tijdstippen. 
De ‘hoekklas’ is voor alle leerlingen van schilderkunst dé verzamelplek voor lesmomenten, dé ontmoetingsplek voor gezamenlijke pauzes, voor besprekingen van kunstenaars, uitleg over lopende exposities of over nakende studiereizen. Hier worden opdrachten toegelicht en vinden gesprekken plaats. 
De academie voorziet in een beperkte hoeveelheid papier en acrylverf voor de eerste opdrachten. Olieverf en ander materiaal wordt door de student aangekocht.


Bart De Clercq, Nele Tas en Jolien De Roo

 

ATELIER

MA    13.30 - 17.00

         18.00 - 21.30

DI      13.00 - 16.30 

WO    18.00 - 21.30

ZA     09.00 - 12.30