Initiatieatelier

4 UUR/WEEK

Voor dit atelier heeft u de keuze uit twee lesmomenten:

Op woensdagnamiddag: Beeldstudie, kijken en maken in het initiatieatelier.

Nauwkeurig en bewust leren kijken is de rode draad in dit initiatieatelier. 

In het eerste jaar werken we een programma af waarin de belangrijkste aspecten van traditionele media aan bod komen: ruimtelijk inzicht, perspectief, werken met grijswaarden, integreren van kleur. De lesonderwerpen worden stapsgewijs geïntroduceerd. Deze verworvenheden worden gaandew eg ingezet om de eigen leefwereld te verbeelden.

  

We starten met het leren inschatten van verhoudingen (in afstanden, richtingen, grijswaarden) en het weergeven van volumes. Het toepassen van perspectief wordt vooral benaderd vanuit wat concreet zichtbaar is, eerder dan vanuit regels. 

Stilleven, landschap en portret komen aan bod, maar we gaan ook op zoek hoe we zelf een interessante compositie kunnen selecteren of samenstellen.  

Gaandeweg kiezen de leerlingen hun eigen onderwerpen en vanaf het tweede jaar staan er ook lessen levend model op het programma. Initiatieatelier Beeldstudie biedt een gestructureerd programma tekenen en schilderen aan, maar staat ook open voor leerlingen die hun eigen project willen uitwerken. Nauwkeurig leren kijken brengt ons zo niet alleen tot een initiatie in verschillende technieken, maar ook tot een oefening in aandacht, en een groter bewustzijn van ons waarnemingsvermogen. 

Wouter Pype
Op woensdagavond: Verbeelden in het projectatelier.

Dit atelier van de academie bevindt zich in de gevangenis van Oudenaarde en staat open voor gedetineerden en niet-gedetineerden.

Het atelier is er meer dan een werkplaats, het is een plaats waar we elkaar ontmoeten en waar we tijd nemen om ideeën te bespreken en een 'beeld te vormen'. Iedereen betreedt het atelier met zijn persoonlijke bagage. Hoe kunnen we daarmee werken en onze interesses delen? Er is ruimte en tijd nodig om naar elkaar te luisteren, naar een beeld te kijken, erover te spreken en met veel aandacht zelf een beeld te maken. We starten met een reeks oefeningen waarin je kennis maakt met materialen en technieken. Daarna ga je aan de slag op je eigen tempo.

In dit atelier wordt er afwisselend aan individuele en gezamenlijke projecten gewerkt.
Aan de hand van gesprekken kaderen we het individuele interessegebied en koppelen dit aan historische of actuele beelden uit de beeldende kunst.

Je kan een techniek onderzoeken, experimenteren met verschillende materialen binnen hetzelfde onderwerp, of verschillende onderwerpen uitwerken met dezelfde techniek. Binnen het werkproces richt je je op een serie of reeks met aandacht voor een evolutie, verandering, ontwikkeling...

In de gezamenlijke projecten werken we met de groep rond éénzelfde genre of techniek. Het kan ook een specifieke opdracht zijn in de vorm van: maak een postkaart, maak een affiche, … Doorheen het jaar worden een aantal demonstraties gegeven van eenvoudige druktechnieken.

Tijdens het schooljaar is er een uitwisselingsproject met de studenten van de Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Maarten Van Luchene  

ATELIER

WO   14.00 - 17.30 ( Beeldstudie )

         16.30 - 20.00 ( Verbeelden )