Projectatelier

4 UUR/WEEK

Projectatelier Waarneming op woensdagnamiddag 

De rode draad in dit Projectatelier is leren observeren.

In het eerste jaar werken we een programma af waarin de belangrijkste aspecten van traditionele media aan bod komen: ruimtelijk inzicht, perspectief, werken met grijswaarden, integreren van kleur. De lesonderwerpen worden stapsgewijs geïntroduceerd. Deze verworvenheden worden gaandeweg ingezet om de eigen leefwereld te verbeelden.

We starten met het tekenen met potlood en houtskool om verhoudingen te leren inschatten (in afstanden, richtingen, grijswaarden) en volumes weer te geven. Perspectief komt hierbij aan bod, maar wordt vooral benaderd vanuit wat concreet zichtbaar is, eerder dan vanuit regels. 

Daarna stappen we over op olieverf. We beginnen in grijswaarden en introduceren geleidelijk aan kleur. Stilleven en landschap komen aan bod, maar we gaan ook op zoek hoe we zelf een interessante compositie kunnen selecteren of samenstellen.

Het laatste deel van het schooljaar staat in het teken van figuur en portret. Er is een inleidende les waarin we kort ingaan op enkele anatomische aspecten, daarna werken we naar levend model.

De bedoeling is dat na het eerste jaar iedere leerling notie heeft van het tekenen met potlood en houtskool, schilderen met olieverf en in beperkte mate boetseren. Nauwkeurig leren kijken brengt ons zo niet alleen tot een initiatie in verschillende technieken, maar ook tot een oefening in aandacht, en een groter bewustzijn van ons waarnemingsvermogen. 

Wouter Pype

 

Projectatelier Verbeelden op woensdagavond

Dit atelier van de academie bevindt zich in de gevangenis van Oudenaarde en staat open voor gedetineerden en niet-gedetineerden.

Het atelier is er meer dan een werkplaats, het is een plaats waar we elkaar ontmoeten en waar we tijd nemen om ideeën te bespreken en een 'beeld te vormen'. Iedereen betreedt het atelier met zijn persoonlijke bagage. Hoe kunnen we daarmee werken en onze interesses delen? Er is ruimte en tijd nodig om naar elkaar te luisteren, naar een beeld te kijken, erover te spreken en met veel aandacht zelf een beeld te maken. We starten met een reeks oefeningen waarin je kennis maakt met materialen en technieken. Daarna ga je aan de slag op je eigen tempo.

In dit atelier wordt er afwisselend aan individuele en gezamenlijke projecten gewerkt.
Aan de hand van gesprekken kaderen we het individuele interessegebied en koppelen dit aan historische of actuele beelden uit de beeldende kunst.

Je kan een techniek onderzoeken, experimenteren met verschillende materialen binnen hetzelfde onderwerp, of verschillende onderwerpen uitwerken met dezelfde techniek. Binnen het werkproces richt je je op een serie of reeks met aandacht voor een evolutie, verandering, ontwikkeling... 

In de gezamenlijke projecten werken we met de groep rond éénzelfde genre of techniek. Het kan ook een specifieke opdracht zijn in de vorm van: maak een postkaart, maak een affiche, … Doorheen het jaar worden een aantal demonstraties gegeven van eenvoudige druktechnieken.

Tijdens het schooljaar is er een uitwisselingsproject met de studenten van de Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Maarten Van Luchene


Projectatelier Verbeelden op vrijdagochtend

In dit Projectatelier werken we zowel individueel als in groep. We verkennen de mogelijkheden van de klassieke beeldende technieken zoals tekenen, schilderen, assembleren,... 

Opwarmingsoefeningen helpen je om technische en ver-beeldende vaardigheden te ontplooien en de eigen grenzen te verleggen. 

We onderzoeken de diverse beeldaspecten, experimenteren met traditionele materialen zoals papier, inkt, verf, houtskool, plaaster,.... om gaandeweg een eigen beeldtaal te ontwikkelen. 

We leren kijken en bewuster waarnemen en verruimen onze artistieke attitude.

Thea Loontjens

 

ATELIER

WO     14.00 - 17.30     ( Projectatelier waarneming )

           16.30 - 20.00    ( Projectatelier II )

VRIJ    09.00 - 12.30     ( Projectatelier III )