Levend model

4 UUR/WEEK

Levend Model betekent lichamelijkheid, lichamelijkheid refereert naar kijken en bekeken worden. Levend Model is een populair thema in de kunstgeschiedenis, in de les is het een motief om te leren kijken; een motief dat de aandacht kan scherpen. 

Vier leraressen onderzoeken samen met de studenten 'het lichaam' en laten de blik glijden over de mens... Het model wordt op een gedifferentieerde manier bekeken, verwerkt, ontsluiert en onthult. Vier docenten vullen vanuit hun eigen vertrekpunt de verschillende modules in. Starters krijgen gerichte oefeningen terwijl de meer ervaren studenten worden gemotiveerd om eigen (materiële en inhoudelijke) keuzes te maken binnen hun traject. 

De lessen evolueren en worden bijgestuurd in onderlinge dialoog met de groep en het ateliergebeuren. Op die manier beogen we om naast een aantal vormelijke en technische inzichten ook het experiment en de ontdekking bij de studenten te stimuleren. Zodoende kan iedereen een eigen traject en vormentaal ontwikkelen.

Concreet zijn er 4 modules van 7 lesweken. In de loop van het jaar worden 2 klassikale evaluaties ingepland zodat de feedback van de studenten en het proces over de verschillende clusters heen teruggekoppeld kan worden. We gaan van start en eindigen met twee duo-lessen waarbij de studenten worden begeleid door twee docenten.

AGENDA DUO -LESSEN

2 september (Thea  en Griet)
9 september (Eva en Klaudia)
25 mei
8 juni

MODULE 1 Eva De Leener
16, 23, 30 september, 7, 14, 21 oktober, 4 november

MODULE 2 Thea Loontjes
18, 25, 30 november, 2, 9, 16 december, 13, 20 januari

MODULE 3 Griet Musschoot
27 januari, 3, 10, 17 februari, 2, 9, 16 maart

MODULE 4 Klaudia Croene
23, 30 maart, 20, 27 april, 4, 11, 18 mei

 

EVALUATIES
6 januari
15 juni

 

ATELIER

MA     18u00 - 21u30