Levend model

4 UUR/WEEK

Levend Model betekent lichamelijkheid, lichamelijkheid refereert naar kijken en bekeken worden. Levend Model is een populair thema in de kunstgeschiedenis, in de les is het een motief om te leren kijken; een motief dat de aandacht kan scherpen.

 

Vier leraressen onderzoeken samen met de studenten 'het lichaam' en laten de blik glijden over de mens... Het model wordt op een gedifferentieerde manier bekeken, verwerkt, ontsluiert en onthult. Vier docenten vullen vanuit hun eigen vertrekpunt de verschillende modules in. Starters krijgen gerichte oefeningen terwijl de meer ervaren studenten worden gemotiveerd om eigen (materiële en inhoudelijke) keuzes te maken binnen hun traject. 

De lessen evolueren en worden bijgestuurd in onderlinge dialoog met de groep en het ateliergebeuren. Op die manier beogen we om naast een aantal vormelijke en technische inzichten ook het experiment en de ontdekking bij de studenten te stimuleren. Zodoende kan iedereen een eigen traject en vormentaal ontwikkelen.Concreet zijn er 4 modules van 7 lesweken. In de loop van het jaar worden 2 klassikale evaluaties ingepland zodat de feedback van de studenten en het proces over de verschillende clusters heen teruggekoppeld kan worden. We gaan van start met twee duo-lessen waarbij de studenten worden begeleid door twee docenten.

ATELIER

MA     14.00 - 17.30