Kunstgeschiedenis (Beeldende & Audiovisuele Cultuur)

2 UUR/WEEK

Kunstgeschiedenis is een aparte en volwaardige richting van drie jaar: een overzicht van de kunstgeschiedenis.

We benaderen de kunstgeschiedenis zo ruim mogelijk. Zij is tegelijk een geschiedenis van culturen, en uiteraard niet alleen van het Westen. We zien hoe wat mensen maken altijd in relatie staat tot de wereld waarin ze leven. We verkennen Europese en niet-Europese culturen, bekende en minder bekende culturen, stromingen en kunstenaars. 
De kunstgeschiedenis is niet beperkt tot de beeldende kunst: de boeiende relatie met bijvoorbeeld muziek, literatuur, theater en dans komt aan bod. We bekijken de kunstgeschiedenis bovendien vanuit een kritische hedendaagse positie. De blik op de (kunst)geschiedenis is door de eeuwen heen immers zelf bepaald geweest door de culturen waarin men leefde en is dus vaak veranderd. Ook kunstwerken tonen ons dat er niet zoiets bestaat als dé kunstgeschiedenis. Hoe kunnen we de kunstgeschiedenis vandaag op een relevante manier interpreteren en verbeelden? 

We leren op een kritische wijze nadenken over kunstwerken en over alles wat met kunst te maken heeft. Deze kunstfilosofische reflectie - 'Wat is kunst? Hoe kunnen we over haar denken?' - is niet iets bijkomstig, maar maakt wezenlijk deel uit van de geschiedenis van de moderne kunst. In de moderne en hedendaagse kunst stelt elk kunstwerk in principe op een eigenzinnige manier deze vraag opnieuw aan de orde. 

Elk jaar verkennen we een andere periode:   

2020-2021: Prehistorie tot Middeleeuwen (tot 14de eeuw)
2021-2022: Renaissance tot Barok ( 14de eeuw tot 18 eeuw)
2022—2023: Verlichting (18de eeuw) tot heden

De lessen worden aangevuld met gastlezingen, museumbezoeken en filmvertoningen. 

Het concrete programma van deze cultuurhistorische ontdekkingstocht wordt vermeld op de website van de KABK Oudenaarde en via de nieuwsbrief. 

 

Katrien Rollewagen & Jan Op de Beeck

 

MA

Nieuw! Nu ook les op maandagnamiddag!

Namiddag: 16.10 – 17.50 
Avond: 19.00 – 20.40