BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN

8 UUR/WEEK

In het atelier Beeldende en Audiovisuele Kunst (kortweg BAK) beschouwen we kunst niet zozeer als een product, maar in de eerste plaats als een manier om in de wereld te staan. Hoe kan je je verhouden tot de ons omringende werkelijkheid? Hoe kan je vorm geven aan een betrokkenheid, een kritische positie, een persoonlijke houding? We bewegen ons op verschillende, overlappende terreinen: gaande van het tastbaar materiële tot het filosofische, van het persoonlijke en intieme tot het sociale en maatschappelijke. De spannende actuele kunst speelt zich af in en verhoudt zich tot deze velden en aspecten. In het atelier Beeldende en Audiovisuele Kunst wordt artistiek werk gemaakt en erover gesproken. We bekijken het werk van kunstenaars, filmmakers, lezen teksten van allerlei slag, en bezoeken tentoonstellingen, waarbij zowel actuele kunst als de kunstgeschiedenis een vruchtbare context vormen. We reflecteren in groep, en tegelijk is er veel ruimte voor eenieders individueel artistiek parcours. 

Kunst als een manier om in de wereld te staan: hoe kunnen we dat in de praktijk brengen en denken?

 

Atelier BAK 2019-2020

Het atelier zal zich dit jaar in een aantal momenten richten op film en fotografie. We bespreken kunstenaars en werken, maar ook technische aspecten van film en fotografie. We focussen op kunstenaars die film of fotografie aanwenden als documentatievorm en op kunstenaars en filmmakers die zich op een eigenzinnige manier verhouden tot het documentaire. Zo ontstaat er bij bepaalde kunstenaars een kantelmoment en vervaagt de scheidingslijn – doorheen de tijd of door verschillende mediakanalen - tussen kunstwerk en document. Bij andere kunstenaars maakt het documentaire dan weer integraal deel uit van het werk, als uitgangspunt of aspect. We verkennen deze verschijningsvormen van het documentaire bovendien in een aantal tentoonstellingsbezoeken en filmvertoningen:

 

Zondag 20/10 om 11:00 spreken we af aan het Roger Raveelmuseum voor de expositie
Jef Cornelis: “Kunst is voor weinigen”

Op 26 september 2018 overleed cineast en televisieregisseur Jef Cornelis. Hij liet een uniek oeuvre na van films en programma’s over hedendaagse beeldende kunst die in opdracht van de voormalige BRT en later de VRT tot stand kwamen. Als lid of voorzitter van advies- en aankoopcommissies bij de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven was hij mede verantwoordelijk voor de uitbouw van de belangrijkste publieke kunstcollecties in ons land. Cornelis werk mag dan wel voor de televisie gemaakt zijn, het werd evenzeer vaak getoond en vooral gewaardeerd in de context van de beeldende en audiovisuele kunst. Roger Raveelmuseum – Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte Info: tel. +32 9 381 60 00 & www.rogerraveelmuseum.be

Zondag 01/12 om 11:00 
Wiels: Open Skies

Open Skies is een tentoonstelling die de steeds luidere roep om transparantie in de samenleving in vraag stelt. Zeven kunstenaars verkennen in deze tentoonstelling onze openbare en privéruimtes van vermeende vrijheid. In het Wiels loopt tegelijk de tentoonstelling Gabriel Kuri: sorted, resorted. WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354
1190 Brussel 
http://www.wiels.org/nl/

Maandag 16 december 19:15
Gastkunstenaar Dirk Bogaert in het atelier BAK

Dirk maakt videoportretten van vrienden en kennissen. Hij maakt opnames van een uur van een persoon waarmee hij in gesprek is. Daarna selecteert hij een fragment van het gezicht van de gesprekspartner. Het fragment is tijdens de bewerking onderhevig aan eigenzinnige montageprincipes. De videoportretten zijn bevreemdend doordat er een wisselwerking ontstaat tussen een zekere affiniteit met de menselijk figuur en een afstandelijkheid door de plasticiteit in de beweging van de huid en het gelaat. Dirk komt een aantal werken tonen en bespreken.

Woensdagavond 18 december: filmvertoning.
BOZAR (Brussel) of in het atelier BAK – nog te bevestigen.
Videogramme einer Revolution, Harun Farocki & Andrei Ujica, 1992, 1’46’’

"De herfst van 1989 is geankerd in onze herinneringen als een reeks visuele gebeurtenissen: Praag, Berlijn, Boekarest... Afgaande op de beelden was de geschiedenis teruggekeerd. We waren naar revoluties aan het kijken. En het was Roemenië, met zijn eenheid van tijd en plaats, die het meest complete scenario van een revolutie leverde. Alles gebeurde in slechts tien dagen tijd en in slechts twee steden: van de opstand van het volk, tot de omverwerping van de macht en de executie van de heersers. De eerste onlusten vonden plaats in Timisoara en konden nog geïsoleerd worden door de regering, maar de uiteindelijke omverwerping gebeurde in de hoofdstad Boekarest en voor de camera's. De studio's van de nationale televisie werden immers bezet door demonstranten en bleven ongeveer 120 uur beelden van de revolutie uitzenden. Zo creëerden ze een nieuwe plek waar geschiedenis ontstaat: de televisiestudio. Bovendien werden veel van de evenementen ook gefilmd door amateurvideasten en professionele cameramannen van de staatsfilmindustrie. We hebben al deze opnames verzameld om de visuele chronologie van deze revolutiedagen te reconstrueren. Het doel was om de massa van beelden te ontwarren en sequenties zo te ordenen dat het leek alsof men gedurende vijf dagen verschillende camera's gebruikte maar slechts één enkele filmrol." (co-regisseur Andrei Ujica)

Zondag 19/01 om 11:00
Muhka: Marcel Broodthaers – Soleil Politique

Met Soleil Politique organiseert het M HKA de eerste overzichtstentoonstelling van de Belgische sleutelkunstenaar Marcel Broodthaers in zijn eigen land sinds een decennium. De voorbije jaren was het werk van Broodthaers te zien in een rondreizende tentoonstelling in topmusea, georganiseerd door het MoMA en Museo Reina Sofía. Het M HKA kiest er echter bewust voor om een eigen project te maken, zoals het dat eerder deed voor Joseph Beuys en James Lee Byars. Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen www.muhka.be

 

Nele Tas, Jan Op de Beeck & Maarten van Luchene

 

De projecten van 2018-2019 vindt u hier terug.

ATELIER

MA      18.00 - 21.30
WOE    18.00 - 21.30