Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

8 UUR/WEEK

Het atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst biedt de gelegenheid en ruimte om alle aspecten en technieken van het beeldhouwen te beoefenen. Er kan met een veelheid aan materialen gewerkt worden. De leerlingen kunnen hiermee kennismaken en kiezen gaandeweg wat voor hun beeldtaal belangrijk is.Het programma van het eerste jaar voorziet in enkele oefeningen die de inhoudelijke of expressieve mogelijkheden van beeldhouwen verkennen. Sommige zijn gericht op het leren maken van een driedimensionale weergave van wat we zien, andere op het leren maken van eigen ontwerpen.
We beginnen met een nauwkeurige vormstudie, waarbij we leren vanuit verschillende gezichtspunten een vorm te beschouwen en weer te geven. Dit ter voorbereiding van portret of levend model, wat later aan bod komt.
Er volgt een thematische compositieoefening. We onderzoeken hoe we motieven kunnen selecteren die ons inspireren en op welke manier we die kunnen omzetten in een eigen beeld.
In een volgende oefening vertrekken we vanuit een (foto van) een scene om de grens te onderzoeken tussen figuratie en abstractie, vorm en betekenis, voorstelling en suggestie.
Tenslotte leren we de vormrijkdom zien van een (fragment van een) alledaags functioneel voorwerp en dit als uitgangspunt te nemen voor een vrije compositie.
In de loop van het schooljaar zijn er een aantal sessies boetseren naar levend model gepland. Met de geïnteresseerden wordt er dieper ingegaan op portret.
Tijdens tussentijdse evaluaties en naar aanleiding van tentoonstellingen denken we na over het aspect presentatie en over de relatie tussen het beeld en zijn omgeving.Dit programma vormt slechts een leidraad om leerlingen een aanzet te geven tot het ontwikkelen of ontdekken van hun eigen beeldtaal. Op elk moment kan er hiervan worden afgeweken en kan een individueel parcours gevolgd worden.

Wouter Pype

 

ATELIER

MA    18.00 - 21.30

WO    18.00 - 21.30

ZA     09.00 - 12.30