Online inschrijven

OPGELET, de inschrijvingen voor dit schooljaar zijn afgesloten. 
Vanaf mei 2021 starten de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022.

Wat de inschrijvingsgelden betreft, zijn dit de tarieven voor het schooljaar 2020-2021 :

Kinderen (-18) : 68 euro
Verminderd tarief : 44 euro (*)

Jongeren : 18 t.e.m. 24 jaar : 134 euro

Volwassenen : 318 euro
Verminderd tarief : 134 euro (*)

OK pas: kinderen (-18 ): 11 euro
           : volwassenen (+18) : 33 euro

*Verminderd tarief kinderen : 44 euro
Ten laste van :

  • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf de periode van inschrijving)
  • Een gehandicapte of mindervalide (attest FOD sociale zekerheid)
  • Een erkend politiek vluchteling

Indien het kind een tweede studierichting volgt (bv. attest inschrijving muziekacademie).
Voorbeeld : broer en zus schrijven in bij KABK : broer betaalt 68 euro en zus slechts 44 euro.
Indien er reeds een ander lid van hetzelfde gezin het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie.
Voorbeeld : broer schrijft in bij KABK en zus is reeds ingeschreven bij SAMWD : broer betaalt 44 euro mits voorleggen van het inschrijvingsbewijs van zus in de muziekacademie.

*Verminderd tarief volwassenen: 134 euro:

  • Alle jongeren vanaf 18 jaar t.e.m. 24 jaar.
  • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf de periode van inschrijving).
  • Personen die een leefloon ontvangen (attest VDAB).
  • Gehandicapten en mindervaliden (attest FOD sociale zekerheid).
  • Erkend politiek vluchteling

De lessen starten op dinsdag 1 september 2020 (of uw eerstvolgende lesmoment) en het schooljaar eindigt op woensdag 30 juni 2021.

Voor de eerste twee weken voorzien we proeflessen (op aanvraag).

Voor kinderen tot 12 jaar wordt in het voorjaar een fiscaal attest uitgereikt voor het volledige inschrijvingsbedrag.

Wij wensen jullie een succesvol en creatief schooljaar!!