Online inschrijven

Wanneer schrijft u in voor schooljaar 2020-2021?

Binnenkort meer info.

Wie schrijft in?

Iedereen die vanaf september het schooljaar 2020-2021 wenst aan te vatten.

Hoe schrijf je in?

Binnenkort meer info.

Reservelijst inschrijvingen?

Indien een klas volzet is zijn er 2 mogelijkheden:
1. U kiest een ander lesmoment. Zo ben je zeker van uw inschrijving.
OF
2. U schrijft alsnog in op het lesmoment van uw voorkeur maar betaalt het bedrag pas nadat het secretariaat contact heeft opgenomen met u indien er alsnog een plaatsje vrij komt. 

Hoeveel betalen in schooljaar 2020-2021?

Kinderen: -18: €68
Verminderd tarief: €44

Jongeren: 18 tem 24 jaar: €134

Volwassenen: €318
Verminderd tarief:  €134

VERMINDERD TARIEF KINDEREN:

€ 44 (‘tenlaste van’ + samenstelling van gezin is nodig!)
- ten laste van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf 01.09.2020)
- ten laste van een gehandicapte of mindervalide (attest FOD sociale zekerheid)
- ten laste van een erkend politiek vluchteling
- indien het kind een tweede studierichting volgt (bv muziek: attest inschrijving academie)
- indien er reeds een ander lid van hetzelfde gezin het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
bv. broer en zus schrijven in bij KABK: broer betaalt €68 en zus betaalt €44
bv. broer wil bij KABK inschrijven, zus is reeds ingeschreven bij SAMWD: broer betaalt €44 mits voorleggen inschrijvingsbewijs muziek.

VERMINDERD TARIEF VOLWASSENEN: 

€ 134
- alle jongeren vanaf 18 jaar tot en met de leeftijd van 24 jaar, student of niet, komen in aanmerking voor het sociale tarief (geen attest nodig).
- uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB)
- personen die een leefloon ontvangen (attest VDAB).
- gehandicapten en mindervaliden (attest FOD sociale zekerheid).
- erkend politiek vluchteling.

TARIEF MET OK-PAS:

- 18 jaar: €11
- Vanaf 18 jaar: €33

Wanneer starten de lessen?

Op DINSDAG 1 september 2020 of uw eerstvolgende lesmoment.
Er is geen eerste inschrijvingsweek in onze filialen dit schooljaar.

PROBEREN?

Voor de eerste twee weken voorzien we proeflessen. 

Fiscaal Attest

Voor kinderen tot 12 jaar.
In het voorjaar reikt de school fiscale attesten uit voor het volledige inschrijvingsbedrag! 

Start en einde academiejaar 2020-2021

Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni 2021 .