Eine

WO    13.30-15.10 ( 1e, 2e, 3e leerjaar )

          15.20-17.00 ( 4e, 5e, 6e leerjaar )

ZA      09.00-10.40 ( 1e, 2e, 3e leerjaar )

          10.50-12.30 ( 4e, 5e, 6e leerjaar )

 

In de eerste leerjaren van dit atelier ligt het accent op het ontdekken van diverse technieken en het creëren van een eigen rariteitenkabinet of wonderkamer.  
Er wordt zowel 2D als 3D gewerkt vertrekkend vanuit een verhaal, woord, thema, gedachte... In de hogere leerjaren wordt de klemtoon gelegd op het verdiepen van je eigen kunstwerk. Samen gaan we op zoek naar een eigen beeldtaal. Iedereen bewandelt zijn/haar pad op eigen tempo. 


Juf Olga en Meester Isa

 

Adres Filiaal Eine