VRIJDAG 17.00 - 20.30

Atelier Klaudia Croene

In ons atelier wordt er zowel 2D als 3D gewerkt. Het academiejaar is een parcours waar je vragen en antwoorden onderweg tegenkomt. Telkens opnieuw vertrekken we vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, de concrete aanpak bepaal je zelf. Tijdens het uitwerken van een opdracht krijg je een pak technisch en beeldende bagage mee, je ontdekt nieuwe materialen en onderzoekt diverse mogelijkheden. Soms werken we klassikaal om de focus op een techniek aan te scherpen of een vraag uit te diepen. Het doel van dit atelier is om de intuïtie en het zien te versterken d.m.v. experiment.

Klaudia

Atelier Kristof De Borle

In het digitaal atelier krijgen jongeren de kans om hun artistieke grafische kwaliteiten te ontplooien. De studenten worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zowel beeldend als inhoudelijk. We vertrekken vanuit een opdracht en ontdekken methodes om een waarachtig beeld te creëren. Een opdracht is bijvoorbeeld niet: ‘maak een cd-hoes voor die muziekgroep’, de studenten worden integendeel uitgenodigd om na te denken over hun favoriete song. Die song doet hen bijvoorbeeld herinneren aan een persoonlijke gebeurtenis of roept bepaalde gevoelens op. 
Elke opdracht genereert op die manier voor de student een wereld waarin hij/zij de deuren opent van de eigen leefwereld. Het uiteindelijke resultaat dat hieruit voortvloeit is ondergeschikt aan het verhaal dat de student doormaakt. Dat wil zeggen dat er tijdens de lessen zo goed als nooit wordt gefixeerd op mooie resultaten, want dan zouden we het individueel traject (zoals hierboven beschreven) in gevaar brengen.

Zie ook Padlet pagina met werken van leerlingen: https://padlet.com/kristofdeborle/bjwy3rr64qtry12t

Kristof

De leerlingen hebben doorheen het schooljaar continu de mogelijkheid om in beide ateliers aan de slag te gaan.