Heraanleg dorpskern Nederename

Werken starten 1 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in augustus met de heraanleg van de Nederenamestraat (N46), Oudstrijdersstraat en Ohiostraat (N441) in Nederename. De werken zullen gefaseerd gebeuren en duren tot het voorjaar van 2024.

Stad Oudenaarde en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om de dorpskern om te toveren tot een gezellig, groen centrum waar het veilig is voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. De dorpskern wordt van de Ohiobrug tot en met het kruispunt met de Nederenamestraat aangepakt. Daarnaast worden verschillende zijstraten, zoals de Hemelrijkstraat en Robert de Preesterstraat, vernieuwd. 

Timing?

Van 1 tot 26 augustus zullen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen op de N441 verplaatsen en vernieuwen. Daarbij zal vooral op het voet- en fietspad worden gewerkt, maar ook ruimte op de openbare weg worden ingenomen. Het verkeer op de N441 zal dan ook tijdens de werken beurtelings verlopen door tijdelijke verkeerslichten. Voor voetgangers en fietsers is er altijd doorgang mogelijk.

De wegen- en rioleringswerken starten in het najaar van 2022. Daarvoor is voorlopig nog geen concrete timing vooropgesteld. De werken zullen duren tot het voorjaar van 2024. 

Wat houdt de heraanleg in?

Het verkeer naar het centrum zal vlak na de Scheldebrug afgeremd worden met een nieuwe verkeersgeleider met lage beplanting. De bushaltes worden toegankelijker gemaakt met verhoogde perrons, zodat het comfortabeler wordt om op en af te stappen.

In de omgeving van de kerk wordt de weg in andere materialen aangelegd om een mooier geheel te vormen met het dorpsplein. Nieuwe plantvakken zorgen voor een groener uitzicht. Zo wordt het voor de weggebruikers meteen duidelijk dat ze de dorpskern binnenrijden waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zal gelden. Fietsers en voetgangers maken samen gebruik van een gemengd fiets- en voetpad van minstens twee meter breed.

Veilige schoolomgevingen

Bij de herinrichting worden de schoolomgevingen onder handen genomen. In de Pelikaanstraat komt een verkeersplateau zodat automobilisten trager moeten rijden in de omgeving van KBO Nederename. Ook vlakbij Freinetschool ‘De vier tuinen’ komen verkeersgeleiders zodat automobilisten vertraagd worden. Fietsers en voetgangers zullen er veiliger kunnen oversteken in twee bewegingen via een middenberm.

Veilig fietsen en wandelen

Buiten het centrum komen de gemengde fiets- en voetpaden iets hoger ten opzichte van de rijweg te liggen, wat de veiligheid verbetert. Ter hoogte van het kruispunt met de Nederenamestraat worden fietssuggestiestroken voorzien.

Aandacht voor het milieu

Tijdens de werken aan de Ohiostraat en Oudstrijdersstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Woningen en bedrijven in de werfzone moeten op de nieuwe riolering worden aangesloten en kregen hiervoor bezoek van een afkoppelingsdeskundige.

Terug naar nieuwsoverzicht