Verschillende wijzen van lijkbezorging inzake personen die niet in de gemeente woonden en er niet overleden zijn.