Corona en economie

Onderstaande maatregelen zijn goedgekeurd, maar de onderliggende regelgeving moet veelal nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad (bron: VVSG)

Overzicht federale steunmaatregelen

Via DIT HANDIG OVERZICHT krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

 • Overbruggingsrecht verlengd tot en met 30 juni 2021 (bron: persbericht minister Clarinval)
  • het dubbele overbruggingsrecht bij volledige onderbreking
  • het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling van min. 40%.
  • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht
 • Horeca: vrijstelling bijdrage FAVV voor 2021 (bron: persbericht minister Clarinval)
 • Belastingvermindering voor verhuurders van 30% op kwijtgescholden huur m.b.t. panden voor professioneel gebruik. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021. (bron: persbericht minister Van Peteghem)

 

Voor meer informatie kan je terecht op de websites van de federale overheidsdiensten:

 

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je hierover meer informatie.

Via DIT OVERZICHT krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

De belangrijkste nieuwigheden; onder andere:

 • Handelshuurregeling: deze maatregel is verlengd van maart tot begin juli 
 • Terugbetaling voorschot evenementen
  De datum waarop de beslissing tot steuntoekenning moet genomen worden, is op 31 december 2021 gebracht. 
 • Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM)
  • Parlementaire vraag met cijfers per gemeente (voor VBM 2)
  • VBM 3 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in periode 16 november - 31 december): kan niet meer aangevraagd worden
  • VBM 4 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60 % in januari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 februari t.e.m. 15 maart 2021
  • VBM 5 (verplicht gesloten of omzetdaling van minstens 60% in februari 2021): kan aangevraagd worden vanaf 16 maart t.e.m. 15 april 2021
 • Globalisatiemechanisme: deze maatregel zal in werking treden na goedkeuring door de Europese Commissie.

 

Lokale steunmaatregelen voor horeca:

De terrasbelasting wordt in 2021 niet geïnd.

De reguliere vergunde terrassen mogen opnieuw extra ruimte gebruiken, zodat social distancing mogelijk is. Waar geen regulier vergund terras kan opgesteld worden, kan de uitbater een voorstel indienen voor een extra terras.

Alle info bij de dienst kmo-beleid