Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er een aantal strenge maatregelen van kracht. Alle maatregelen gelden tot en met 19 april en zijn eventueel verlengbaar. 

Vragen? Hulp nodig?

Algemene vragen over het coronavirus in België

Andere nuttige telefoonnummers

Vragen over de dienstverlening van stad Oudenaarde? 

  • Lokale coronalijn: 055 46 06 02
  • E-mail: corona@oudenaarde.be
  • Website: www.oudenaarde.be/corona
  • Sociale media: Facebook 
  • Twee infopunten: Administratief centrum Maagdendale (Tussenmuren 17) en het Sociaal Huis (Meerspoort 30).
    Gelieve dit enkel in hoogdringende gevallen te gebruiken, want we willen onnodig contact zoveel mogelijk vermijden!