Collector Bruwaan Serpentstraat

Door mevrouw de Vlaamse Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme werd ons verzocht een openbaar onderzoek te houden omtrent de aanvraag door de NV Aquafin om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut met betrekking tot het dossier “Oudenaarde: renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat - Investerings- optimalisatieprogramma 2018. Projectnummer 23219”.

Het volledig dossier en de plannen kunnen hieronder geraadpleegd worden.                                                 .

Voor verdere vragen/inlichtingen kan u contact opnemen met het Bestuur Infrastructuur Administratie (055 33 51 42 – nick.thomaes@oudenaarde.be).

Het openbaar onderzoek loopt gedurende 30 kalenderdagen van dinsdag 02 juni 2020 tot vrijdag 03 juli 2020 om 11 uur.
Eventuele opmerkingen kan u gedurende de periode van openbaar onderzoek schriftelijk meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17 tav Nick Thomaes ( Bestuur Infrastructuur Administratie) of via mail aan Nick Thomaes ( nick.thomaes@oudenaarde.be).