Herbestemming Edelare kerk

Denk je mee over een nieuwe bestemming voor de Sint-Martinuskerk in Edelare? Is er een bepaalde nood in Edelare waar we met het kerkgebouw kunnen op inspelen?

Stad Oudenaarde telt in totaal acht kerken. De gemeenteraad keurde in 2016 het kerkenbeleidsplan goed. Daarin staat dat onder meer de Sint-Martinuskerk in Edelare zal worden onttrokken aan de eredienst. De Sint-Martinuskerk is eigendom van de stad en is sinds 1 december 2000 beschermd als monument, maar er zullen in de toekomst geen religieuze activiteiten meer mogelijk zijn. De bisschop keurt die onttrekking goed zodra een waardige nieuwe bestemming is gevonden voor het kerkgebouw.

Kerken zijn vaak grote historische gebouwen die centraal gelegen zijn en dat biedt veel kansen om een kerk een waardevolle nieuwe invulling te geven. Samen met het kerkbestuur, lokale verenigingen, organisaties en inwoners wil de stad Oudenaarde ideeën verzamelen om het kerkgebouw een nieuwe zinvolle toekomst te geven. Heb jij een idee? Dien het in tussen 23 mei en 26 juni 2022.

Hoe kun je een idee indienen?

  • Via ons inspraakplatform. Daar vul je het formulier in en beschrijf je je idee.
  • Tijdens de open kerkmomenten op maandag 30 mei van 18 tot 19 uur, vrijdag 3 juni van 17 tot 18 uur en zondag 12 juni van 10 tot 11 uur kon je ter plaatse je idee op een kaartje noteren en dat achterlaten in een collectebus. 
  • Op de Saladekermis in Edelare op 19 juni kon je je idee noteren en dat achterlaten in een collectebus.  

Welke nieuwe bestemming?

De stad wil het kerkgebouw graag minstens deels publiek toegankelijk houden en dat er een link blijft met het verenigingsleven waarbij ontmoeting en toegankelijkheid voorop staan. Hou er ook rekening mee dat de nieuwe bestemming respect moet hebben voor het verleden en dus niet kwetsend mag zijn voor de gelovigen.